Informace o chovu prasat

Řetízky trochu jinak  (Týden 11)
Diskuse okolo toho, co je vhodný materiál pro obohacení ustájení a co ne, již dlouho hýbe chovatelskou veřejností. Obzvlášť se to týká řetízků, které jsou používány v mnoha tuzemských chovech a které se snaží ochránci zvířat označit za naprosto nevhodné. Problém se netýká jen České republiky. Podobné formy obohacení jsou používány v mnoha evropských zemích. V Německu, Francii, Belgii a Nizozemí jsou to velmi často do kotců přidávány míče nebo jiné předměty, které prase nemůže rozžvýkat. I ty jsou pod kritikou ochránců zvířat. Ideální manipulovatelný materiál by totiž měl být žvýkatelný a ničitelný - potom prý zajímá zvířata mnohem více, než nezničitelné věci. Univerzita v holandském Wageningenu se proto pokusila najít schůdné a přitom prakticky použitelné řešení. Výsledkem se zdají být rozvětvené řetízky.
Číst dál ...

Polsko pod tlakem změní dohled nad porážkami  (Týden 9)
Polský ministr Jan Krzysztof Ardanowski na základě posledních kauz s polským masem oznámil změny, které proběhnou v kontrole poráženého masa. Zatímco dosud mohli kontroly na porážkách provádět soukromí veterináři, v budoucnu se počítá s tím, že by dohled měl přejít na stát. Zároveň by na jatkách měly být nainstalovány kamery, které by 24 hodin denně kontrolovaly dění na porážkách.
Číst dál ...

Jak zlepšit vrhy prvniček?  (Týden 8)
Prasničky na prvním vrhu mají menší vrhy a většinou i nižší porodní váhu selat. To je na první pohled viditelné a souvisí to s tím, že prasničky ještě dokončují tělesný růst a na to spotřebovávají energii, která potom chybí selatům. Rozdíl však není jen na úrovni viditelné. Selata prasniček mají i horší imunitní výbavu. Při zjišťování množství imunoglobulinů v krvi odstávčat se ukázalo, že mají přibližně poloviční množství, než selata od prasnic na vyšších vrzích.
Číst dál ...

Ještě jednou o prodeji prasat na porážku  (Týden 8)
Novela zákona o šlechtění a zejména povinnost prodávat prasata pouze registrovaným chovatelům s sebou přinesla celou řadu nejasností. Proto se k této otázce ještě jednou vrátíme. Výklad zákona, podle kterého je možno prodávat prasata pouze s hlášením pomocí kódu 73 a se zaznamenáním detailních informací ve vlastní evidenci (přesně podle MVO) se týká pouze takového prodeje, kde je předpokládáno, že porážka bude následovat v horizontu několika dní.
Číst dál ...

USDA zveřejnilo odhad sklizně v roce 2019  (Týden 8)
Americké federální ministerstvo zemědělství vydalo odhady sklizně zemědělských plodin v roce 2019. Loňské velmi suché léto znamenalo pro chovatele prasat další zátěž - vedle nízké ceny prasat výrazně rostly ceny obilovin. Cena krmiv dnes tvoří víc než dvě třetiny nákladů na produkci jatečných prasat. Proto jde právě vedle ceny o rozhodující faktor, který bude ovlivňovat ekonomiku.
Číst dál ...

Načti další zprávy