Karta kance

Aplikace Plemenná kniha on-line zpřístupňuje chovatelům data z oblasti šlechtitelské sféry.
Část dat je veřejně přístupná (přehled kanců, topka kanců a kanečků) a druhá část je přístupná pouze chovatelům. Data jsou zveřejňována bezprostředně po jejich výpočtech a celá aplikace tak umožňuje maximálně pružný přístup k datům.