Svaz chovatelů prasat, z.s. Číslo 513      Týden 48     Rok 2018    
Poslat příteli         Zdarma přihlást k odběru

Povede se využít předvánoční čas?

Možné naděje na celkové zvýšení ceny jatečných prasat v EU, které v minulém týdnu vzbudil pozitivní signály z některých významných zemí (Dánsko, Nizozemí), vzaly za své. Cena sice neklesá, ale prakticky všude zůstala stát na úrovni minulého týdne. Chovatelé prasat v Německu tak budou prodávat za 1,36 € tak, jako už od poloviny října. Porážky jsou v Německu stále o více než dvě procenta nižší, než v loňském roce a poptávka před Vánoci je poměrně dobrá, přesto ale na zvýšení ceny nestačí.

Ceny na našem trhu se stále pohybují mírně pod hranicí 35 Kč/kg JUT za prasata ve třídách SEU. Vzhledem k tomu, že dosavadní průměr od počátku roku je na 35,40 Kč, dochází namísto nápravy k jeho dalšímu snižování. Do konce roku chybí již jen několik týdnů, proto se dá čekat, že letošní konečná cena bude jen mírně nad 35 korunami. Loňský rok skončil na průměrné hodnotě 42,13 Kč/kg takže propad bude činit přibližně 7 Kč.

Pro příští týden se ceny na našich jatkách znovu nebudou měnit.

-JS-

inzertní banner
Trouw Nutrition - Natal

Dotace budou letos naplno

Podle neoficiálních informací z ministerstva zemědělství rozhodl ministr o výplatě národních dotačních titulů pro chovatele prasat bez jakéhokoli krácení. Týká se to jak titulů na repopulaci stád prasnic a ozdravování od PRRS a salmonely (8.F.a. a 8.F.b.), tak i nového programu 20.C - národní welfare.

Díky intenzivním jednání Agrární komory a Svazu chovatelů prasat se podařilo přesvědčit MZe, aby navýšilo objem prostředků, které byly pro tyto tituly původně určeny. Celková suma o kterou chovatelé požádali totiž rozpočet o několik desítek milionů převyšovala.

Letošní tragická ekonomická situace by se tak díky stoprocentní výplatě dotací měla zlepšit alespoň do té míry, že nedojde k masivnímu snižování stavů.

-JS-

Jaká je situace v AMP?

Státní veterinární správa hodlá od února ukončit veškerá opatření zavedená ve spojitosti s výskytem afrického moru prasat. Od nálezu posledního pozitivního uplynulo již sedm měsíců a nalezený kadáver byl navíc již několik měsíců starý. Riziko šíření viru z dřívějšího ohniska je tak prakticky nulové, i když regionalizace zavedená Evropskou unií bude platná přinejmenším dva roky od posledního nálezu. Česko je však ve vztahu ke zdolávání AMP velkou výjimkou.

V Belgii bylo nalezeno již více než 100 pozitivních divočáků a vzhledem k terénu se nedá počítat s jednoduchým vyřešením situace. Ještě složitější je situace v Číně, kde se AMP rozšířil již do 78 chovů ve 20 provinciích a utraceno kvůli němu bylo více než 600 tisíc prasat. Přes neustále se zpřísňující opatření, která zahrnují například i zákaz podávání vepřového masa na palubách leteckých dopravců, se šíření nedaří zabránit. Poslední nález byl v těsné blízkosti hlavního města Pekingu.

Ačkoli jsou čísla poražených zvířat vysoká, jde z pohledu Číny jen o velmi malé procento produkce. Celkově je totiž v Číně poraženo každoročně 702 milionů prasat.

Zdroj: SVS, NationalHogFarmer.com

inzertní banner
ČMSCH - prodej léčiv

Výživa mikroprvky má vliv na potomstvo

Snaha šlechtitelů prostřednictví geneticky zlepšit užitkovost zvířat je dobře známá a evidentně nese své ovoce. Rychlý růst velikosti vrhů je toho jasným důkazem. Mnohem méně známé je odvětví epigenetiky, které hledá vlivy, které způsobují změny v expresi genů (jejich zapínání a vypínání). U některých druhů savců již bylo prokázáno, že výživa matek v době březosti resp. dostatek zinku, mědi a manganu, může u potomstva, právě kvůli epigenetickým vlivům, vést k lepší imunitě nebo růstu. U prasat však byl podobný průzkum proveden až nyní.

Ukázalo se, že i u nich je vliv přídavku zmíněných mikroprvků ve formě chelátů v průběhu březosti významný. Na buněčné úrovni jsou aktivovány procesy, které ve výsledku znamenají, že je u selat podpořen vývoj svalových vláken a tedy i růstové schopnosti a zároveň také imunitní struktury ve střevě.

Zdroj: pigg333.com

Kam až se dá dojít?

Ochránci zvířat přicházejí stále častěji s nápady, které jsou až kuriosní. Příkladem může být poslední případ, kdy britská pobočka organizace PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) vyvolala pozdvižení v britské vesnici v hrabství Dorset. Vesnice se totiž jmenuje Wool (česky Vlna). Ochránci upozorňují, že podle jejich názoru dochází během průmyslového stříhání ovcí k týrání zvířat. Obec proto žádají, zda by se nemohla přejmenovat na Vegan Wool (tedy Veganská Vlna).

Nápad přejmenovat obec je jistě kuriosní. Podobné skupiny jsou však v dnešním světě sociálních sítí a internetu poměrně hlasité, přestože se s jejich názory ztotožňuje jen velmi malá část lidí. Svádělo by to proto říci, že selský rozum musí zvítězit a není třeba se malé skupiny lidí bát. Pravda je ale jiná - podobné malé a úzce zaměřené skupiny mají až překvapivě velký vliv na politické rozhodování. A právě v tom je nebezpečí. Rozhodnutí, která jsou často opřená o dojmy a pocity místo o skutečná fakta v praktickém světě znamenají pro zemědělce obrovské a často nepřekonatelné problémy.

Nakonec je otázkou, zda zmíněný požadavek skupiny PETA nedosáhl žádaného výsledku - obec se sice prakticky jistě nepřejmenuje, ale do médií se dostaly informace o údajném týrání ovcí v průběhu stříhání.

Zdroj: Novinky.cz

Ekonomika


Vývoj ceny v ČR
Graf cen


Ceny pro 48 týden
Německo 1,36 
Dánsko 8,50 Dkk
Více zahraničních cen...


Ceny obilovin na burzách
Pšenice krmná (NYSE) 4922 Kč/t
Sojový šrot (CME) 6376 Kč/t
Kukuřice (NYSE) 4490 Kč/t

Kurs 25,955 Kč

Partneři Vepřovinek

 
České vepřové
 
České vepřové
 
Partneři národního šlechtitelského
 
České zemědělství
 
 
Zpracováno SCHP 10.prosince.2018
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz