Číslo 756
Týden 7
Rok 2024

Prasat je málo, proto Němci zdražují

Cena jatečných prasat v Německu v minulém týdnu nabrala to, co před tím ztratila a nyní dokonce pokračuje v růstu. Posun o dalších 5 centů ji přivádí na hodnotu 2,15 € za kilogram JUT. Hlavním důvodem je především nižší nabídka jatečných prasat. Příznivá nálada vládne v celé Evropě. V minulém týdnu rostla cena všude kromě Itálie.

Velmi pozitivní informace přicházejí z trhu se selaty. Zřejmě pod vlivem poptávky po jatečných prasatech cena selat rychle roste. V Německu se cena zvýšila o 4 Eura na 78,50 € za kus. V Holandsku se zdražovalo o 1 € (74 €/kus) a z Dánska se momentálně selata exportují za 92,6 €.

V šestém týdnu letošního roku u nás cena zůstala bez větších změn. Jatečná prasata ve třídách SEU se prodávala v průměru za 49,70 Kč/kg JUT. To znamená o 11 haléřů levněji, než o týden dříve. Objem porážek se srovnal s úrovní minulého roku a jedinou významnější změnou je pokles cen průmyslových výrobců. Cena boku je nejníže od poloviny roku 2022. Vůbec to tak neodpovídá situaci na trhu s jatečnými prasaty.

Pro příští týden se situace v ČR mění. Končí období jednotné ceny na celém území. Jatka ve východní části vyhlásila 53 - 53,50 Kč za kilogram. Kostelecké uzeniny naproti tomu zůstávají na 52 Kč.

-JS-

inzertní banner
Trouw Nutrition - Vital Start

Zemědělci budou protestovat

Čeští zemědělci se zapojí do mezinárodního protestu u hraničních přechodů 22. února 2024, k čemuž je vyzvala Agrární komora České republiky. Hlavním důvodem je upozornit na problémy spojené s komplikovanou zemědělskou politikou Evropské unie, které mají společné všichni farmáři ze střední a východní Evropy.

Protestní akce budou vypadat tak, že farmáři vyjedou s traktory a další zemědělskou technikou k hraničním přechodům, kde se potkají s kolegy z ostatních zemí. Začnou v deset hodin a budou trvat necelé dvě hodiny. Protesty budou probíhat v jednotlivých okresech v režii zemědělců sdružených do krajských, regionálních či okresních komor s tím, kde bude podle situace určeno jedno až dvě místa u hranic. Mohou se uskutečnit také v centrech měst, ale také například cyklickou jízdou na kruhových objezdech, významnějších komunikacích či jiných důležitých lokalitách v rámci oblasti, kde není státní hranice.

Cílem protestů je především upozornit na aktuální situaci Evropskou komisi, která ztratila kontakt s každodenní realitou zemědělců. Hlavními prioritami jsou řešení pokřiveného evropského trhu a nízkých výkupních cen v důsledku přebytků zemědělských komodit, které jsou dováženy za nízké ceny ze třetích zemí a při jejichž produkci nemusí být dodržovány přísné evropské standardy. Dále je nezbytné se zaměřit na přehnané environmentální ambice formulované například v Zelené dohodě pro Evropu, které je třeba nastavit racionálně a udržitelně tak, aby je zemědělci při svém hospodaření byli schopni dodržovat. V neposlední řadě je problémem také přebujelá byrokracie a vysoká administrativní náročnost.

Svaz chovatelů prasat vyzývá své členy, aby svoje kroky koordinovali s okresními agrárními komorami v místě.

SCHP

inzertní banner
DeHeus - Umíme to i bez zinku

Rovnováha se v prvním pololetí udrží

Podle pravidelné čtvrtletní zprávy, kterou vydává Rabobank, se na trhu v prvním pololetí projeví několik klíčových faktorů. Na jedné straně se projeví výrazné snížení stavů v některých důležitých produkčních oblastech. V Dánsku klesly stavy o 20 %, v Nizozemí o 15 % a v Německu o 10 %. Ačkoli se zdá že momentální situace poklesy ukončila, budou porážky v prvním pololetí tímto poklesem rozhodně poznamenány. Snižování stavů navíc není jen záležitostí EU. Také v USA klesají stavy prasnic. Pokles je ale mírný a zvyšování produktivity ho vyrovná.

Na druhé straně je předpokládán pokles zájmu na mezinárodním trhu. V tomto okamžiku jsou porážky v Asii výrazně vyšší, protože se chovatelé snaží zbavit prasat. Jejich ekonomická situace je velmi špatná a ve druhém pololetí se dají předpokládat nižší porážky. Nyní je ale prasat nadbytek. Vše navíc komplikuje situace okolo Suezského průplavu a Rudého moře. Celkově tedy mezinárodní obchod v prvním pololetí zřejmě zpomalí.

Zdroj: Rabobank

inzertní banner
Ecoporc Shiga - Ochrana proti shigatoxinu v jedné dávce

Když politici rozhodují...

Politici mají ambice zasahovat do ekonomických a obchodních otázek všude na světě. Společné je navíc také to, že jejich erudice je přinejmenším pochybná. Ukázkou toho, jak takový zásah může vypadat, jsou překvapivě Spojené státy americké - a konkrétně Kalifornie. V obzvláštní oblibě mají otázky spojené s welfare. Ty jsou na pohled líbivé a "rozumí tomu každý". Na začátku letošního roku tak začalo platit takzvané opatření 12, které schválil kalifornský parlament v roce 2018. Pod tímto názvem se skrývá zákon, který požaduje, aby veškeré maso prodávané v Kalifornii (bez ohledu na to, kde bylo vyprodukováno), pocházelo z chovů, kde mají prasnice k dispozici alespoň 24 čtverečních stop (7,31 m2). Vzhledem k tomu, že jde o prodej, musí se přizpůsobit všichni chovatelé, kteří do tohoto nejbohatšího státu USA dodávají.

Od zavedení zákona se projevil velmi výrazný výsledek - prakticky veškeré vepřové maso v Kalifornii zdražilo a některé produkty dokonce až o 41 %. Navíc je celá řada středních chovatelů v okolních státech v obrovských obtížích. Pokud dodávají do Kalifornie jen část své produkce, pak se jim nevyplatí měnit technologii v celém chovu.

Tajemník federálního ministerstva zemědělství (USDA) Tom Vilsack požádal, aby parlament tuto situaci řešil. Pokud by podobný přístup přijaly i další státy a nastavovaly vlastní požadavky na produkci, která je prodávána, vznikl by obrovský zmatek, který by poškodil jak výrobce, tak spotřebitele.

Zdroj: National Hog Farmer


   Vývoj ceny jatečných prasat
Ceny pro 7 týden
Německo 2,15 
Dánsko 11,80 Dkk
Více zahraničních cen...
Ceny selat
Německo 78,50 €/kus
Dánsko 92,56 €/kus
Holandsko 74 €/kus

Kurs 25,455 Kč

Partneři Vepřovinek

 
Tekro - víc než výživa
 
Addicoo - Fortisorb
 
Alltechnology
 
Partneři národního šlechtitelského
 
 
Vydává Svaz chovatelů prasat, 22.února.2024
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz