Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Číslo 573      Týden 13     Rok 2020    
Poslat příteli         Zdarma přihlást k odběru

Kurz hýbe světem

Pokles ceny jatečných prasat v zemích na západ od našich hranic se zastavil. Německo i Dánsko vyhlásilo cenu beze změn - 1,89€/kg resp. 14,00 DKK/kg JUT. Všechno ale staví na hlavu směnný kurz koruny. Po plném propuknutí koronavirové krize se koruna prudce propadla a to znamená, že ceně 1,89 €/kg v Německu by odpovídalo více než 52 Kč/kg u nás. Podobně vypadá přepočet ceny i v případě Slovenska.

I v dalších zemích EU došlo k propadu cen, způsobenému především problémy na všech úrovních výroby. Stabilizace signalizovaná vývojem v Německu a Dánsku se teprve dostaví s obvyklým několikadenním zpožděním.

Ačkoli ceny v zahraničí klesly, zůstává u nás poměrně velký prostor pro posun směrem vzhůru. Podle analytiků se totiž zdá, že kurz koruny zůstane na podobných hodnotách, nebo ještě dokonce dál oslabí. Jatka však ponechávají vyhlášenou cenu na úrovni z právě uplynulého týdne. Prakticky všechna nabízejí za prasata základní cenu v rozmezí 48 - 48,50 Kč.

-JS-

inzertní banner
Trouw Nutrition - Natal

Opatření proti koronaviru

Svaz chovatelů prasat, tak jako ostatní nevládní organizace v zemědělství, od počátku šíření koronavirové pandemie úzce spolupracuje s Ministerstvem zemědělství na zajištění co nejlepších podmínek pro své členy. Agrární komora zveřejnila souhrnnou informaci o všech návrzích a požadavcích, nad nimiž proběhla jednání. Celý materiál naleznete na http://www.schpcm.cz.... Část z nich se již realizovala, část dosud nikoli.

Živočišná výroba má svá velká specifika - jedním z největších je nemožnost jednoduše provoz uzavřít a počkat, až se problémy přeženou. Péče o zvířata musí být zajištěna. Proto se Svaz chovatelů prasat pokusil, na základě zahraničních zdrojů, vytvořit doporučení pro zajištění maximálně bezpečného provozu. Věřím, že pro velkou část z vás již jde o opatření, která realizují. Přesto je zveřejňujeme, aby se jimi mohli inspirovat i ty podniky, které dosud provoz neupravily. Doporučená pravidla najdete na http://www.schpcm.cz....

Jan Stibal

PGRLF se zapojuje do pomoci zemědělcům

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. přijal opatření k podpoře zemědělců, jejichž podnikání je ohroženo v souvislosti se současnou krizovou situací související s šířením nákazy COVID-19. Ministr zemědělství Miroslav Toman uvedl, že pro zemědělství a potravinářství bylo připraveno výrazné navýšení finančních prostředků u existujících programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.

PGRLF bude v případech odůvodněných koronavirovou pandemií akceptovat odložení splátek u stávajících komerčních úvěrů a bude tedy poskytovat úrokovou podporu i na splátkách, které budou na základě ujednání mezi úvěrující bankou a klientem PGRLF odloženy oproti původnímu splátkovému kalendáři. To však samozřejmě při dodržení maximálních lhůt uvedených v pravidlech programu.

V případě úvěrů poskytnutých přímo společností PGRLF lze žádat o uvolnění či snížení zástav peněžních vkladů, které nyní slouží jako zajištění poskytnutých úvěrů, a dále pak bude umožněn i odklad splátek jistiny úvěrů poskytnutých PGRLF, a to vždy na základě individuálního posouzení.

Zdroj: PGRLF

inzertní banner
ADDICOO - natural choice

Již jen pár dní pro podávání žádosti o zelenou naftu

Pro chovatele prasat, kteří se rozhodli uplatňovat takzvanou zelenou naftu na základě normativů, přišlo rozhodující období. Daňové přiznání je třeba podat do konce třetího kalendářního měsíce po skončení zdaňovacího období - v případě podání daňového přiznání za celý rok 2019 tedy do do úterý 31. 3. 2020.Právnické osoby podávají DAP výhradně elektronicky – ZFO formulář, který naleznou na stránkách celní správy http://www.schpcm.cz....

I nadále je třeba prokázat nákup pohonných hmot za cenu obsahující daň. Pro účely zelené nafty
se nákup prokazuje stejným způsobem jako doposud – doklady o prodeji, nebo v případě jejich
výroby interními doklady. To platí pro oba způsoby výpočtu.

V případě výpočtu podle normativů musí být množství doložené doklady stejné nebo větší než vypočtený nárok. V případě, že je doložené množství menší, může chovatel žádat jen na toto doložené množství. Detailní informace k uplatňování zelné nafty najdete na
http://www.schpcm.cz....

SCHP

Viry útočí na všech frontách

Ve světle koronavirové infekce ustoupil africký mor prasat do pozadí. Zdá se, že se mu to nelíbí a rázně se připomíná. Došlo totiž k prvnímu rozsáhlému výskytu viru v západním Polsku v chovu prasat. Až dosud se tady nálezy omezovaly na divočáky. Nyní bylo Světové organizaci pro zdraví zvířat ohlášeno, že byl virus AMP nalezen na famě pro téměř 24 tisíc zvířat, která je lokalizována v obci Nowi Sol, která je vzdálena jen 65 km od hranic Německa a 100 km od našich hranic.

Chov byl okamžitě uzavřen a byla uvalena veškerá obvyklá opatření na celé okolí. Momentálně je samozřejmě pozornost soustředěna na koronavirovou nákazu a její zvládání. Přesto by chovatelé prasat neměli zapomínat ani na opatření proti zavlečení AMP. Především kvůli němu mají lovci v Německu výjimku z omezení pohybu a měli by dál zůstat aktivní.

Zdroj: ThePigSite.com

Co brzdí export do Číny?

Čínská vláda v reakci na vypuknutí nákazy COVID-19 nepřijala opatření, která by vedla k omezení mezinárodního agrárního obchodu, exportéři však musí počítat s komplikacemi způsobenými výpadkem pracovních sil, nižší úrovní produkce a narušením logistických řetězců.

Problémy pro exportéry vyplývají z pomalého odbavování zboží na celnicích a nedostatku prázdných kontejnerů vracejících se z Číny. Je doporučeno, aby firmy úzce komunikovaly se svými čínskými partnery a seznámily se s jejich konkrétní situací. Ačkoli je podle oficiálních informací epidemie COVID-19 v Číně již na ústupu, výpadek agrární produkce může zapříčinit značný nedostatek potravin. Pro čínskou vládu je momentálně klíčové zajistit jarní setbu, která se potýká s nedostatkem pracovních sil a vybavení.

V současnosti Čína podniká kroky, aby zabránila opětovnému zavlečení nákazy ze zahraničí. Jsou například rušeny veletrhy a návštěvníci z rizikových zemí se musí podrobit karanténě.

Zdroj: MZe

Ekonomika


Vývoj ceny v ČR
Graf cen


Ceny pro 13 týden
Německo 1,89 
Dánsko 14,00 Dkk
Více zahraničních cen...


Ceny obilovin na burzách
Pšenice krmná (NYSE) 5053 Kč/t
Sojový šrot (CME) 7393 Kč/t
Kukuřice (NYSE) 4656 Kč/t

Kurs 27,550 Kč

Partneři Vepřovinek

 
Tekro - víc než výživa
 
Alltechnology
 
DeHeus
 
Partneři národního šlechtitelského
 
 
Zpracováno SCHP 2.dubna.2020
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz