Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Číslo 349      Týden 3     Rok 2019    
Poslat příteli         Zdarma přihlást k odběru

Mírný optimismus v začátku roku

Ceny jatečných prasat zůstávají dál prakticky bez pohybu. To platí jak o evropském, tak o našem trhu. V Německu bude i v příštím týdnu platit vyhlášená cena 1,36 €/kg. Nenaplnily se tak prognózy některých analytiků, kteří předpovídali mírný růst cen. Rovnováha trhu se totiž mírně vychyluje na stranu chovatelů. Nadbytek jatečných prasat, který vznikl v době vánočních a novoročních svátků, je prakticky zpracován a jatka dál jedou na plný výkon. Poptávka po mase totiž neklesá.

O mírně pozitivním výhledu hovoří i ceny selat. Ty od listopadu loňského roku vytrvale stoupají. Ukazuje tak na zvyšující se zájem výkrmců. Nárůst ceny selat obvykle předznamenává i růst ceny jatečných prasat.

Stejně jako německá cena pro příští týden, i ta naše zůstává beze změn. Kostelecké uzeniny budou vyplácet chovatelům 36 Kč/kg, Jatka Český Brod 35 Kč/kg a Jatka Příbram 34,50 Kč/kg. Stejnou cenu nabízí i jatka Blovice a většina jatek na Moravě.

-JS-

Každé prase musí být registrováno

Novela plemenářského zákona, která začne platit 25. ledna letošního roku, přináší pro chovatele prasat jednu poměrně zásadní změnu. Zatímco dosud byla povinná registrace každého chovatele vlastnícího dvě či více prasat, od příštího týdne se bude muset registrovat každý, kdo chová prase. Na první pohled to pro běžné chovatele neznamená žádnou změnu. Jejich registrace se nijak nemění. Velmi výrazně to ale může zkomplikovat drobný prodej prasat na poražení. I ten, kdo si pořídí prase a bezprostředně po koupi ho porazí, stává se (z pohledu zákona) chovatelem. Měl by se tedy registrovat a vést odpovídající evidenci.

Aby byla věc ještě komplikovanější, měl by se každý chovatel registrovat hned na dvou místech. Prvním je Českomoravská společnost chovatelů (https://www.cmsch.cz...), kde je vedena ústřední evidence a druhým potom LPIS. Pro přihlášení do něho je třeba navštívit regionální pracoviště OPŽL SZIF.

Do budoucna se pravděpodobně povinnosti člověka kupujícího jedno jediné prase pro domácí porážku zjednoduší. Spolu se schválením nového zákona o zemědělství odpadne povinnost registrovat se v LPIS a v průběhu prvního pololetí vznikne institut dočasného hospodářství, které vznikne při prodeji a automaticky zanikne po určitém čase. Momentálně ale musí každý chovatel prasete být registrován na obou místech a prodávající by měl od každého kupce vyžadovat číslo registrovaného chovu.

Plné znění plemenářského zákona včetně novely platné od příštího týdne najdete na https://www.zakonypr.... Evidenci zvířat řeší paragraf 23.

-JS-

inzertní banner
Trouw Nutrition - Natal

Mor je na postupu

Africký mor prasat se k zimnímu spánku rozhodně neuložil. Velké emoce se zdvihly v sousedním Polsku po tom, co vláda v prosinci vyzvala lovce k masivnímu odstřelu divočáků a radikálnímu snížení celé populace černé zvěře. Proti plánu se postavili sami lovci a podpořily je organizace ochránců zvířat. Záměr zlikvidovat velkou část populace divokých prasat označili za přemrštěné a barbarské.

Právě opačným směrem ale postupuje Francie, která je vyděšená posledním nálezem uhynulých divočáků pozitivních na AMP jen jeden kilometr od hranic. Veterinární orgány rozhodly, že na hranicích Francie vznikne nárazníková zóna, ve které budou zlikvidována všechna divoká prasata.

Rovněž v Asii se situace dál zhoršuje. Nově byl mor ohlášen z Mongolska, kde podle údajů tamní vlády uhynulo, nebo bylo utraceno několik tisíc zvířat a virus je rozšířen prakticky po celém území Mongolska. V Číně si AMP vybralo svoji daň v podobě téměř milionu prasat.

O tom, že jedním z hlavních způsobů šíření afrického moru prasat jsou potraviny a lidská činnost asi není sporu. Přesto často překvapí v jak velkém měřítku mohou potraviny hrát roli přenašeče. V rámci kontrolní akce prováděné australskou celní službou bylo na letišti vyšetřeno 152 zásilek, které obsahovaly vepřové maso. V šesti z nich byl zjištěn viru AMP. To podtrhuje důležitost maximálního zvýšení biosecurity i na národní úrovni.

Zdroj: SCHP

inzertní banner
ČMSCH - prodej léčiv

Němci odkládají zákaz kastrace

V roce 2013 byl v Německu schválen zákon zakazující kastraci bez celkové anestezie. Pro chovatele byla stanovena přechodná lhůta pěti let, v jejímž průběhu se měli na toto opatření připravit. Přechodné období tak mělo skončit spolu s rokem 2018. Těsně před jeho koncem však schválil Bundestag novelu, která účinnost zákona odsouvá o další dva roky.

Parlament tak vyslyšel stížnosti zemědělců na to, že je legislativa v Německu mnohem přísnější než ve zbytku EU. Plná anestezie vyžaduje mnohem více času a odhaduje se, že zdraží produkci každého prasete o 2€. Vedle toho ale stále zůstávají problémy s alternativami ke klasické kastraci. Nejsou schválena potřebná anestetika a jatka nejsou příliš ochotná odebírat prasata ošetřená Improvacem.

Novela zákona odsunujícího povinnou anestezii prošla parlamentem bez jakýchkoli problémů. Pro byly dvě třetiny poslanců. Velmi ostrou kritiku si však zákon vykoledoval od organizací ochránců zvířat.

Zdroj: Pig World

Pravidla pro prodej ze dvora se zjednodušují

Již několik let se objevuje ve všech materiálech EU podpora takzvaných krátkých řetězců - tedy prodeje přímo z farem nebo s minimem mezičlánků mezi výrobcem a spotřebitelem. V případě České republiky je však realita právě opačná. Maloobchodní řetězce navyšují svůj podíl na trhu a legislativní pravidla pro prodej potravin tomu jen nahrávají. Prodej ze dvora je velmi silně svázán celou řadou pravidel, která na jedné straně chrání zdraví spotřebitelů, ale na straně druhé nastavují tak přísná pravidla, že je velmi komplikované všem vyhovět. Část zemědělců proto od krátkých řetězců odrazuje.

Aby Státní veterinární správa zjednodušila život těm, kdo mají o prodej ze dvora zájem, vydala brožuru, která přehledně a na jednom místě shrnuje veškerá aktuálně platná pravidla, za nichž je možné živočišné produkty vlastní prvovýroby nabízet. Chovatelům potom publikace sumarizuje aktuální pravidla, za kterých mohou uskutečnit domácí porážku zvířat ze svého chovu. Příručka je ke stažení na stránkách SVS:
http://www.svscr.cz/....

Zdroj: SVS

Ekonomika


Vývoj ceny v ČR
Graf cen


Ceny pro 3 týden
Německo 1,36 
Dánsko 8,30 Dkk
Více zahraničních cen...


Ceny obilovin na burzách
Pšenice krmná (NYSE) 4868 Kč/t
Sojový šrot (CME) 6387 Kč/t
Kukuřice (NYSE) 4622 Kč/t

Kurs 25,535 Kč

Partneři Vepřovinek

 
České vepřové
 
České vepřové
 
Partneři národního šlechtitelského
 
České zemědělství
 
 
Zpracováno SCHP 19.ledna.2019
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz