Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Číslo 371      Týden 28     Rok 2019    
Poslat příteli         Zdarma přihlást k odběru

Ceny mírně klesly

Po několikatýdenní stabilitě přišel v Německu velmi překvapivý pokles ceny. Vyhlášených 1,77 €/kg JUT představuje šesticentový pokles. Informace je o to překvapivější, že porážek na německém trhu stále ubývá. V posledních týdnech jich bylo o 6-9% méně, než ve stejné době loňského roku. V dalších zemích EU se v minulém týdnu neodehrálo nic, co by podobný vývoj předznamenávalo. Jedinou zemí, která snížila cenu, byla Belgie (-5 centů). Ve zbytku Unie zůstávala cena dál beze změn.

U nás se prozatím nesly prázdniny v poklidném tónu. Cena jatečných prasat se v minulém týdnu znovu prakticky neměnila. Patnáctihaléřový růst je jen kosmetický. Pro příští týden se ale vývoj v Německu projeví i v ceně jatek, která nabízela nejvíce: Kostelecké uzeniny i Jatka Český Brod snižují cenu o 50 haléřů na 45,50 Kč za kg JUT za studena. Jatka přibram a Bučovice nechávají cenu beze změny na 45 Kč. Stejná cena bude zřejmě platit i na Moravě. Ve výsledku se tak rozdíl mezi jednotlivými porážkami zmenšuje a napříč celou ČR je rozdíl jen 50 haléřů.

-JS-

inzertní banner
Trouw Nutrition - Natal

Nový manuál pro dotace na ozdravování

Již dříve bylo avizováno, že v souvislosti s kontrolou NKÚ, která se zabývala národními dotačními tituly, dojde k určitým změnám. Podle závěrů nejvyššího kontrolního úřadu je třeba zlepšit kontrolovatelnost výplaty dotací.

Ministerstvo proto připravilo manuál, podle kterého by chovatelé od příštího dotačního roku měli postupovat, aby byly výhrady odstraněny. Jeho přípravy se účastnil i Svaz chovatelů prasat a v konečné podobě lze říci, že k některým menším změnám dochází, ale celkový smysl dotačního titulu i způsob výplat zůstává zachován.

Chovatelé budou muset v individuálním ozdravném plánu lépe a detailněji popsat veškeré úkony, které s ozdravováním souvisí a i na fakturách bude nutné lépe specifikovat činnosti, které jsou fakturovány - rozsah prací, počty opravených míst a podobně.

Celý manuál najdete na http://eagri.cz/publ....

Zdroj: MZe

Dobré zprávy z Belgie

Jihovýchodní Asie svůj boj s africkým morem prasat stále prohrává. Důkazem toho je prakticky nekontrolovatelné šíření ve Vietnamu, záchyty v Laosu, Kambodži a dokonce i v Severní Koreji. Evropská unie je na tom o poznání lépe, i když se rozhodně nedá říci, že by bylo vše pod kontrolou. V Bulharsku bylo ohlášeno 9 případů afrického moru prasat u záhumenkových prasat a varováním musí být záchyt 300 kilogramů pašovaného masa v Severním Irsku. Při analýze byla v mase zjištěna DNA afrického moru prasat. To samozřejmě neznamená, že by se v Severním Irsku mor objevil mezi zvířaty, nebo že by země ztratila status země AMP prosté. Ukazuje to ale na nebezpečí, které hrozí kterékoli zemi na světě.

V souvislosti s morem se však objevují i dobré zprávy. V posledních týdnech se objevilo hned několik oznámení, že vědci objevili způsob, který by mohl vést k relativně rychlému vývoji vakciny. Navíc Belgie oznámila, že po postupném snižování počtu zvířat uhynulých na mor, přišel první týden bez jakéhokoli záchytu. K úplnému ozdravení země je jistě ještě dlouhá a nejistá cesta, ale zdá se, že opatření zavedená Belgičany fungují.

Zdroj: PigProgress

inzertní banner
ČMSCH - prodej léčiv

Optimistický výhled trhu se selaty

Selata bývají každoročně v průběhu jara dražší. Letos však jejich cena předvedla závratný kotrmelec. Ještě na začátku roku stálo standartní sele ve váze 30 kg přibližně 40 €. Od té doby ale selata zdražila o více než 40%. Momentálně se tedy prodávají téměř za 60 €. To je jen o necelé 1 € méně než jsou rekordní ceny z roku 2017.

Nejdražší selata v Evropě se prodávají v Německu, které je zcela závislé na jejich dovozu z Dánska. Každoročně je takhle importováno přibližně 12 mil. kusů. Proto se cena vyšplhala až na 68 € - o osm euro více, než za kolik jsou selata prodávána v samotném Dánsku.

Zdroj: Pig World

Kombajny vjely do polí

Na mnoha místech začala letos sklizeň už koncem června. Ve srovnání s loňskem jsou ale sklizené plochy v tomto okamžiku přibližně poloviční. Způsobilo to loňské extrémně horké počasí, ve kterém plodiny dozrávaly dřív. Momentálně je největší plocha sklizena u ozimého ječmene (sklizeno je 35,93 % ploch, v loňském roce 63,64 % ploch). Sklizeň ostatních obilovin je stále teprve na začátku.

Aktuální průměrný výnos obilovin podle šetření SZIF k 8. 7. 2019 činí 5,30 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2018 (výnos základních obilovin dle ČSÚ činil 5,17 t/ha) lze nicméně předpokládat, že výnosy budou pravděpodobně meziročně o něco vyšší. Odhady výnosu budou průběžně zpřesňovány s přibývajícím množstvím sklizených obilovin.

Podle posledního odhadu ČSÚ, vydaného k 4. 7. 2019, je očekávaná produkce základních obilovin ve výši 7 018,7 tis. tun s průměrným výnosem ve výši 5,52 t/ha. Úroda u základních obilovin by se podle tohoto odhadu měla zvýšit v porovnání s loňskou sklizní o 8,5 %.

Zdroj: Žňové zpravodajství MZe

Ekonomika


Vývoj ceny v ČR
Graf cen


Ceny pro 28 týden
Německo 1,77 
Dánsko 11,60 Dkk
Více zahraničních cen...


Ceny obilovin na burzách
Pšenice krmná (NYSE) 4175 Kč/t
Sojový šrot (CME) 6449 Kč/t
Kukuřice (NYSE) 4561 Kč/t

Kurs 25,590 Kč

Partneři Vepřovinek

 
České vepřové
 
De Heus
 
Alltech, Mycosorb
 
Partneři národního šlechtitelského
 
České zemědělství
 
 
Zpracováno SCHP 20.července.2019
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz