Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Číslo 382      Týden 42     Rok 2019    
Poslat příteli         Zdarma přihlást k odběru

Export táhne cenu vzhůru, ale většina kontinentu zůstává v klidu

Rozpor mezi cenou největšího producenta v EU a nejdůležitějšího vývozce pokračuje. Zatímco německá vyhlášená cena zůstává znovu (již posedmé) bez pohybu na 1,85 €/kg JUT za tepla, v Dánsku cena znovu stoupá. Tak jako v posledních dvou týdnech je posun 20 ore. Dohromady tedy za tři týdny prasata zdražila o více než 2 Kč. Většina zemí EU však sleduje vývoj v Německu a změny cen proto byly jen kosmetické. Velmi mírné oslabení bylo patrné jen v jihoevropských zemích (-1 cent), kde pokles turistického ruchu vedl ke snížení poptávky.

I na našem trhu dál vládne klid. Cena jatečných prasat ve třídách SEU se zvýšila jen o 3 haléře na 45,77 Kč/kg JUT. Zůstává tak na úrovni poměrně netypické pro podzim. Průměrná cena od počátku roku již překročila 40 Kč/kg. Konečně tak byl vyrovnán efekt prvního čtvrtletí a v letošním roce se chovatelé dostávají do kladných čísel. To však platí pouze pro letošní rok. Pokud by k tomu bylo připočteno dalších dvanáct měsíců zpětně, byla by průměrná cena stále pod výrobními náklady (37,82 Kč/kg).

Příští týden se zřejmě ponese znovu ve znamení nezměněných cen. Všechna sledovaná jatka budou nakupovat za stejné ceny, jako v tomto týdnu.

-JS-

inzertní banner
Trouw Nutrition - Natal

Náležitosti žádosti o dotaci se nemění

Chovatelé, kteří mají vedle prasat také drůbež, možná mírně znejistěli, jak mají vypadat přílohy k žádosti o dotace na welfare - konkrétně programu 20.C.b., který řeší zlepšení stájového klimatu s využitím biotechnologických přípravků. V sesterském dotačním titulu u drůbeže totiž došlo k mírné změně, podle níž je třeba přikládat vzorové faktury jen podle základního označení krmné směsi (BR1, BR ...).

V dotačním programu u prasat byla již v minulosti nastavena povinnost přikládat minimálně jednu fakturu za hospodářství za každé 3 měsíce, za které je na danou kategorii prasat podána žádost o dotaci. Součástí musí být etiketa krmné směsi a vážní lístek, od každého druhu použitého přípravku snižujícího emise amoniaku. V tomto směru se tedy u dotací pro prasata nic nemění a přílohy zůstávají stejné jako v loňském roce.

Zdroj: MZe

Užití antibiotik se snižuje

Veterináři i humánní lékaři varují, že svět může přijít o antibiotika. Ve vývoji je jen několik málo molekul a rezistence neustále rostou. Proto jsou i ve sféře chovu hospodářských zvířat antibiotika čím dál ostřeji sledována a jsou zaváděna nová a nová opatření, která by mohla pomoci se snížením dávek antimikrobik. O tom, že snaha je korunována alespoň částečným úspěchem vypovídá fakt, že spotřeba antibiotik v Evropě klesá.

Agentura ESVAC, která sdružuje data o prodeji léčiv z celé EU, vydala zprávu, podle níž se mezi lety 2011 a 2017 snížila spotřeba antimikrobik o 32,5%. Mezi jednotlivými zeměmi jsou však obrovské rozdíly, jak z pohledu celkového objemu spotřebovaných léčiv, tak i z pohledu snížení. Žebříček množství antibiotik přepočtených na hlavu hospodářského zvířete suverénně vede Kypr se spotřebou, která je čtyřnásobkem evropského průměru, následován Itálií a Španělskem, které jsou na více než dvojnásobku. Česká republika si z pohledu absolutního množství nevede špatně: je přibližně na 60% evropského průměru.

Z hlediska vývoje si ale už tak dobře nestojíme. Zatímco některé země dokázaly poměrně významně snížit spotřebu, u nás se situace v porovnání s lety 2015 a 2016 prakticky nezměnila. Je však třeba dodat, že čísla mohou být velmi zavádějící, protože jen záměnou jednoho antibiotika za jiné může dojít k výraznému snížení množství. Reálně však k žádné změně nedojde. Evropa proto připravuje nový systém, který by měl umožňovat mnohem detailnější pohled na užívání antibiotik. Na data z něho si však budeme muset ještě několik let počkat. Spuštěn by totiž měl být až v roce 2023.

Zdroj: ESVAC

inzertní banner
ČMSCH - prodej léčiv

Čínská prasata mizí ze stájí

Jen něco málo přes rok řádí africký mor prasat v Číně a zdá se, že daň, kterou si vybírá, je opravdu krutá. Podle údajů, které zveřejnilo čínské ministerstvo zemědělství, se stavy ve srovnání s loňským rokem snížily o 41%! To je navíc podle chovatelů samotných podhodnoceno. Odhady Rabobank mluví o tom, že dosud byla utracena polovina všech zvířat. Nemoc se navíc dál šíří a tempo jejího postupu se nesnižuje - možná je tomu dokonce naopak. Všechny odhady mluví o tom, že v prvním čtvrtletí bude pokles dál pokračovat.

Zastavit šíření viru zatím nedokázala ani dotace, která by měla přimět chovatele, aby všechna nakažená prasata skutečně zlikvidovali. Dosud se totiž farmáři často snažili prasata při prvních příznacích onemocnění zabít a prodat, což přispívalo k rychlému šíření. Vláda stanovila, že za každé za prase zlikvidované v souvislosti s morem, dostane chovatel necelé čtyři tisíce korun. Ceny jatečných prasat se však v porovnání s loňskem prakticky zdvojnásobily. Chovatel tak může při prodeji prasete v jatečné váze dostat téměř třikrát tolik. Efekt zavedení dotace je tak velmi diskutabilní.

Zdroj: ThePigSite.com

Zpracovatelé se bojí růstu cen

Asociace, které sdružují jatka, porážky a obchodníky s masem napříč Evropskou unií, upozorňují na rychle rostoucí cenu vepřového masa, které je podle nich "nejdůležitější surovinou pro masný průmysl v celé EU". Snaží se přesvědčit Evropskou komisi, že by je měla podpořit a narovnat obchodní podmínky v celé vertikále. Hlavním argumentem, který podle nich vypovídá o jejím nesprávném fungování je fakt, že cena prasat stoupla v porovnání s počátkem roku o 25%.

Zvláštní je, že v loňském roce, kdy byla jatečná prasata na desetiletém minimu, neměli dojem, že je třeba narovnat vztahy. Paradoxem přitom je, že i když je cena ve srovnání s loňskem vysoká, zůstávají prasata stále pod úrovní inflace. Za posledních 10 let dosáhla inflace v EU 18,5%. Prasata přitom za stejné období zdražila o 11%. I za stavu, kdy export do Asie udržuje cenu relativně vysoko, zůstává vepřové maso stále komoditou, která zůstává pod úrovní inflace.

Zdroj:GlobalMeatNews.com

Ekonomika


Vývoj ceny v ČR
Graf cen


Ceny pro 42 týden
Německo 1,85 
Dánsko 12,60 Dkk
Více zahraničních cen...


Ceny obilovin na burzách
Pšenice krmná (NYSE) 4067 Kč/t
Sojový šrot (CME) 6407 Kč/t
Kukuřice (NYSE) 4215 Kč/t

Kurs 25,660 Kč

Partneři Vepřovinek

 
České vepřové
 
De Heus
 
Alltech, Mycosorb
 
Partneři národního šlechtitelského
 
České zemědělství
 
 
Zpracováno SCHP 18.října.2019
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz