Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Číslo 595      Týden 38     Rok 2020    
Poslat příteli         Zdarma přihlást k odběru

Trh se zklidnil

Katastrofické scénáře, které po nálezu AMP v Německu a následném poklesu ceny o 20 centů, předpokládaly další propad, se naštěstí nenaplnily. Při středečním vyhlášení ceny zůstalo pro příští týden platných 1,27€/kg JUT. Burzy ve většině zemí reagovaly na zprávu o nálezu AMP rychlým poklesem, ale dá se předpokládat, že uklidnění situace v Německu pomůže i jejich stabilizaci. První panika, která zasáhla trh, tak již pominula a teprve nyní se začne reálně ukazovat, jaký bude skutečný dopad na trh s jatečnými prasaty.

Celkový vývoj se přesně odráží i na našem trhu. Ve 37. týdnu se cena ještě nehýbala a prodlužovala klid panující celé léto. V právě končícím týdnu, ačkoli ještě nejsou známé cenové průměry, cena jatečných prasat propadla přibližně o 2-3 Kč. Pro příští týden je podle vyhlašovaných cen očekáván opět klid a vyčkávání na další vývoj. Jatka totiž vyhlašují ceny stejné, jako v tomto týdnu.

Kostelecké uzeniny, stejně jako Jatka Český Brod, nabízejí 36 Kč/kg JUT za studena, Jatka Příbram a Blovice jsou o korunu níže a ještě o další korunu zaostávají jatka na Moravě.

-JS-

inzertní banner
Trouw Nutrition - Natal

Počet případů moru v Německu stoupá

Nález uhynulého divočáka z minulé středy bohužel nebyl osamocený. V průběhu týdne byla nalezena 4 další mrtvá zvířata, u kterých laboratoř potvrdila virus AMP a další zvíře s tímto onemocněním bylo zastřeleno. Všechny záchyty jsou ale uvnitř oblasti, která byla označena jako zamořená. Tříkilometrová zóna okolo prvního nálezu byla kompletně ohrazena elektrickým ohradníkem a v jejím okolí byl výrazně zvýšen lov černé zvěře. Nové nálezy jsou tak jen logickým výsledkem těchto opatření. Podle laboratoře v institutu Fridricha Loefflera, která prováděla vyšetření prvního nálezu, bylo zvíře uhynulé již 2-4 týdny.

V oblasti ohrožené morem je 41 registrovaných aktivních farem, celkem 13 tisíc prasat. Jen dvě z těchto hospodářství jsou ale větší (200-5000 kusů). Podle informací Brandenburské vlády ale nejsou žádná prasata chována přímo v tříkilometrové zóně okolo nálezů.

Nálezy jsou vzdáleny stovky kilometrů od oblastí produkujících drtivou většinu prasat v Německu. Uvnitř EU proto platí regionalizace, která zužuje zákaz exportu jen na postiženou oblast Brandenburska. Čína, Japonsko, Jižní Korea, Filipíny a některé další země však tento přístup neuznávají a zakazují dovoz z celé země. Německé federální ministerstvo zemědělství vede s Pekingem intenzivní jednání, která by měla princip regionalizace aplikovat i na vývoz do Číny. Podle německého odborného časopis SUS se zdá, že by jednání mohla brzy dospět k pozitivním výsledkům.

Zdroj: PigProgress

Sněmovna schválila zákaz klecí u drůbeže.

Ve středu 16.9. hlasovala sněmovna o novele zákona na ochranu zvířat proti týrání. Nejzásadnější změna této novely se týkala chovu slepic v obohacených klecích. Po diskusi těsně prošel návrh na jejich zákaz od roku 2027. Vejce z klecových chovů se však budou moci prodávat i dál. Pokud nepřijme podobný zákaz celá Evropská unie bude to znamenat dovozy levnějších vajec z klecových chovů a likvidaci tuzemských chovatelů. S ohledem na to se snažil ministr zemědělství a velká část poslanců přenést tuto diskusi na půdu EU. Sněmovna proto v doprovodném usnesení podpořila celoevropský zákaz chovů nosnic v klecích do roku 2030.

Ochránci zvířat tak slaví úspěch. Zákaz klecí u drůbeže byl prvním z cílů z aktivity zvané "konec doby klecové". Nyní se dá očekávat, že se jejich pozornost upře k dalšímu cíli. Již dříve ukázali, že jedním z cílů je chov prasnic. Dá se proto očekávat, že se veškerá jejich vehemence upře právě tímto směrem.

Zdroj: Agris.cz

inzertní banner
Distribuce léčiv ČMSCH

Valná hromada schválila činnost SCHP

V minulém týdnu se v konferenčním centru SVÚ Jihlava odehrálo jednání valné hromady Svazu chovatelů prasat. V jejím průběhu dostali přítomní informace o všech důležitých činnostech, jimž se Svaz od poslední valné hromady věnoval. Největší díl práce byl věnován oblasti dotační politiky. Převod národních dotací pod SZIF a s tím spojené otázky jsou zásadní pro většinu členů. Byla jim proto věnována celá řada jednání s Ministerstvem zemědělství a SZIF.

Velká pozornost byla věnována také notifikaci a následně přípravě zásad pro dotace u nového dotačního titulu, který od příštího roku nahradí končící dotace na ozdravování chovů (8.F.d.). V jeho rámci chovatelé budou moci u některých činností uplatnit i osobní náklady na vlastní zaměstnance.

Velký význam pro chovatele měla i jednání s Ministerstvem životního prostředí. V současné době probíhají přezkumy integrovaných povolení a zdaleka ne vše k nim bylo připraveno. Díky činnosti Svazu se podařilo velkou část nejasností dořešit a připravit chovatelům podmínky, které je možno splnit.

V referátu jednotlivých vystupujících zazněla ještě celá řada aktivit, kterým se Svaz buď již věnoval, nebo věnovat v nejbližší době bude. Valná hromada hromada na závěr schválila činnost Svazu i jeho budoucí směřování.

PGRLF pokračuje v příjmu žádostí do programu Zemědělec

Od 1. října 2020 bude PGRLF pokračovat v příjmu žádostí o podporu do programu Zemědělec. Jedná se o podporu ve formě subvencí části úroků z komerčních úvěrů, které jsou zaměřeny na investice související s podnikáním v oblasti zemědělské prvovýroby. Předpokládá se tedy především podpora investic do nákupu nové zemědělské techniky, přičemž podporovaná investice by měla vést mimo jiné k rozvoji českého zemědělství a venkova.

Úplné znění pravidel programu Zemědělec je k dispozici na webových stránkách společnosti http://www.pgrlf.cz v sekci PROGRAMY nebo KE STAŽENÍ.

Zdroj: PGRLF

Ekonomika


Vývoj ceny v ČR
Graf cen


Ceny pro 38 týden
Německo 1,27 
Dánsko 10,50 Dkk
Více zahraničních cen...


Ceny obilovin na burzách
Pšenice krmná (NYSE) 5175 Kč/t
Sojový šrot (CME) 6856 Kč/t
Kukuřice (NYSE) 4606 Kč/t

Kurs 26,740 Kč

Partneři Vepřovinek

 
Tekro - víc než výživa
 
Alltechnology
 
DeHeus
 
Addicoo - Fortisorb
 
Partneři národního šlechtitelského
 
 
Zpracováno SCHP 18.září.2020
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz