Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Číslo 364      Týden 21     Rok 2019    
Poslat příteli         Zdarma přihlást k odběru

Růst ceny se zastavuje - alespoň prozatím

Na úrovni 1,80 €/kg JUT, kam se dostala německá vyhlášená cena v minulém týdnu, se posun zastavil. Cena v Německu se dál nezvyšuje. Naopak v Dánsku prasata dál zdražují. Připisují si dalších 30 ore a cena tak dosáhla na 11,40 dánských korun (1,526 €/kg JUT). Přímé srovnání však klame, protože zatímco v Německu je základ položen na úrovni 56% libového masa, v Dánsku je to 60%.

V minulém týdnu však cena stále, jak v Evropě, tak u nás, rostla. V průměru tříd SEU prodávali chovatelé kilogram jatečných prasat za 42,05 Kč. Ačkoli je nyní cena výrazně výš, než v loňském roce, v nápočtu od začátku roku rozdíl zatím nijak velký není. Zatímco po 20 týdnech roku 2018 byl průměr 34,83 Kč/kg, letos je to, díky velmi špatnému jaru, jen o 1,60 Kč více.

Pro příští týden se i u nás vývoj ceny zastavil. Kostelecké uzeniny, stejně jako Jatka Český Brod, prodloužila platnost ceny 44 Kč/kg JUT. Stejně se chovají i ostatní sledovaná jatka. Jedinou výjimkou je jižní Morava, kde místy cena stoupla na 45 Kč.

-JS-

inzertní banner
Trouw Nutrition - Natal

Vyšetřování na africký mor prasat

Česká republika byla v březnu uznána znovu zemí prostou AMP. Aby však byl tento stav dlouhodobě uznáván, je nezbytné vytvořit systém trvalé kontroly uhynulých domácích prasat. Státní veterinární správa proto připravila nový systém odběru vzorků. Ty budou sbírány úředními veterinárními lékaři v asanačních podnicích. Je však nezbytná spolupráce i s chovateli a privátními veterináři.

Princip fungování celého systému je následující: Krajská veterinární správa připraví plán odběru vzorků na jednotlivých hospodářstvích a informuje o něm chovatele. Ti potom výrazně a viditelně označí zvířata, z nichž by měli být vzorky v asanačním podniku odebrány a v kafilerním boxu je uloží tak, aby při sběru kadáverů nemohlo být zaměněno. Přednostně by měla být pro vyšetření vybrána veškerá dospělá uhynulá prasata - prasnice a kanci.

V současné Evropě, která je sužována africkým morem prasat, je systém je nutný pro udržení garance země prosté AMP a spolupráce chovatelů a soukromých veterinárních lékařů je naprosto nezbytná.

Zdroj: SVS

Zákon proti zápachu

Z pohledu českých zemědělců se leckdy zdá být Polsko zemí zaslíbenou. Je dobře patrné, že u našeho severního souseda se zemědělství věnuje obrovské množství lidí, a to s sebou přináší pozornost a náklonnost politiků. Poslední informace ale ukazují, že i v Polsku se poměry mění a spotřebitelský přístup získává stále větší vliv.

Polská vláda přišla s návrhem takzvaného "zákona o zápachu", který se zaměřuje na zemědělství s snaží se ho dostat dál od zastavěných oblastí. Podniky s více než 200 dobytčími jednotkami by měly být minimálně 210 metrů od nejbližší obytné budovy a v případě podniků s více než 500 DJ dokonce půl kilometru.

Vláda návrh hájí tím, že stížnosti na obtěžování zápachem jsou jedním z nejčastěji řešených problémů. Na druhé straně se ale zdvihla velká vlna nevole ze strany zemědělců a jejich nevládních organizací. Ti žádají, aby byl celý návrh zamítnut. Pokud by návrh prošel parlamentem, vstoupil by v platnost již v červenci letošního roku.

Zdroj: GlobalMeatNews.com

inzertní banner
ČMSCH - prodej léčiv

Získávání pracovníků z Ukrajiny

V dubnu letošního roku se z iniciativy ministra zemědělství konalo jednání s ministerstvy, která se podílejí na projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“. Důvodem tohoto jednání bylo získat náměty, jak co nejvíce urychlit procedurální postupy související s vyřizováním žádostí českých firem o ukrajinské pracovníky, jejichž potřeba v poslední době vzrůstá.

Z tohoto jednání zároveň byly vytipovány možnosti, kterých mohou zaměstnavatelé již nyní využít pro zkrácení lhůt v procesu přijímání pracovníků z Ukrajiny. Informace najdete v dokumentu http://eagri.cz/publ....

Ačkoli jsou zahraniční pracovníci pro zemědělství velmi potřební, je v chovech prasat třeba dbát velmi úzkostlivé biosecurity. V zemích, odkud přicházejí ,se často vyskytuje africký mor prasat. Management farem tak musí zajistit, aby se žádné potraviny, které by s sebou mohli přivézt, nedostali do chovů.

Zdroj: MZe

Ekonomika


Vývoj ceny v ČR
Graf cen


Ceny pro 21 týden
Německo 1,80 
Dánsko 11,40 Dkk
Více zahraničních cen...


Ceny obilovin na burzách
Pšenice krmná (NYSE) 4462 Kč/t
Sojový šrot (CME) 6242 Kč/t
Kukuřice (NYSE) 4184 Kč/t

Kurs 25,830 Kč

Partneři Vepřovinek

 
České vepřové
 
České vepřové
 
Partneři národního šlechtitelského
 
České zemědělství
 
 
Zpracováno SCHP 25.května.2019
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz