Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Číslo 601      Týden 44     Rok 2020    
Poslat příteli         Zdarma přihlást k odběru

Kdy se změní cena prasat?

Nacházíme se v době, kdy bývají ceny jatečných prasat vždy poměrně vysoko a vylepšují celoroční průměr. Letos je však opak pravdou. Již dva měsíce je cena jatečných prasat v podstatě bez větších změn na úrovni 35 Kč resp. 1,27€/kg v Německu a na změnu se stále čeká. Zdá se, že pokud nedojde k nějakému zásadnímu zlomu, mohl by stav zůstat až do Vánoc beze změn.

Momentálně je průměr od začátku roku 41,92 Kč/kg. Pokud by zůstala cena na současné úrovni, pak by se celoroční průměr cen dostal lehce pod 41 Kč/kg. I přes velmi špatnou druhou polovinu se tak rok zařadí spíše k průměru. Hned dva z posledních pěti let měly cenu ještě mnohem horší (2016-38,20 Kč; 2018- 35,50 Kč).

Pokud jde o cenu v příštím týdnu platí to, co bylo řečeno výše - žádná sledovaná jatka cenu nemění.

-JS-

inzertní banner
Trouw Nutrition - Natal

Koronavirus je horší než mor

Koktejl koronavirové pandemie a afrického moru znamená pro chovatele prasat obrovskou spoustu problémů a jen obtížně se odlišuje, která z obou nemocí má větší dopad. Shodou oklností v tomto okamžiku obě nemoci nejvíce tíží Německo. Mohlo by se zdát, že po záchytu AMP u našich západních sousedů a uzavření exportu do Číny se bude obtížně hledat odbyt pro vepřové maso. Situace je však naprosto jiná. Porážkové kapacity jsou díky karanténám způsobeným koronavirem redukovány o 15-20%.

Zatímco v běžný pracovní týden bylo v Německu loni poráženo 980 tis. prasat, nyní je to jen 820 tisíc kusů. Podobná situace již trvá více než měsíc a přebytek neporažených prasat se podle odhadu analytiků vyšplhal již nad hranici 600 tisíc kusů. Podobná situace v průběhu jara vedla k tomu, že bylo v USA přímo v chovech utraceno 7-10 milionů prasat. V Německu to však legislativa neumožňuje. Chovatelé proto hledají náhradní objekty, kde prasata alespoň nouzově ustájit. Hlavním problémem v současnosti je, jak zprůchodnit jatka.

Vzhledem k tomu, že Němci jsou hlavním odběratelem selat z Dánska a Holandska, projevuje se německý problém také v těchto zemích. Především v Nizozemí je propad cen obrovský a i přes snahu přesměrovat alespoň část selat do Španělska, skončí celá řada jejich producentů. Odhaduje se, že v příštím roce budou stavy nizozemských prasnic o 70 tisíc kusů nižší. Z dnešního pohledu je tedy bezesporu mnohem větším problémem COVID.

Zdroj: Pracovní skupina k vepřovému masu, COPA-COGECA

Dotace by měly být vyplaceny do konce roku

Chovatelé prasat jsou v napětí, kdy budou vyplaceny národní dotace. Dříve byl termín jasný. Dokud administrovalo národní dotace MZe, musely být všechny prostředky zaslány žadatelům, podle zákona o státním rozpočtu, ještě před koncem roku. Letos však poprvé administruje dotace SZIF a všichni čekají, jakým způsobem se mu podaří popasovat se s termíny - navíc ještě v době, kdy koronavirus do značné míry omezil fungování celé řady úřadů.

V tomto okamžiku to vypadá, že přinejmenším pro chovatele prasat by nemělo dojít k žádné změně. Podle harmonogramu, který SZIF umístil na své stránky (http://www.schpcm.cz...) by se měla rozhodnutí u dotačních titulů 8.F. a 20.C. vydávat od 9. prosince 2020. Podle vyjádření zástupců SZIF se počítá s dodržením harmonogramu.

Tak jako dříve, i letos může žadatel urychlit výplatu prostředků tím, že se vzdá práva na odvolání. Pokud tak neučiní, nabývá rozhodnutí právní moc až 15 dní od jejího doručení. Pokud se vzdá práva na odvolání, ušetří tyto dva týdny. Přesný návod na vzdání se práva na odvolání najdete na portálu farmáře.

Zdroj: SZIF

inzertní banner
Inovativní složení otevírá skvělou budocnost pro chovatele, veterináře i selata.

Pro výpočet amoniaku lze použít alternativní cestu

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro výpočet emisí v rámci integrovaného povolení k provozu jsou emisní faktory. Ty jednoduše řečeno udávají, kolik amoniaku vypustí jedno zvíře za rok. Emisní faktory, které jsou používány u nás, jsou však v některých případech výrazně vyšší než ty, které jsou využívány v zemích západní Evropy. To staví naše chovatele do nevýhodného postavení a nutí je zavádět v podnicích drastičtější opatření, která emise snižují.

Poslední výpočty českých emisních faktorů proběhly už před mnoha lety a genetika, technologie i výživa zvířat se od té doby k nepoznání změnily. Svazu chovatelů prasat se podařilo již před delší dobou prosadit obnovu těchto výpočtů. Výzkumný ústav zemědělské techniky se pomalu blíží ke konci projektu, jehož výsledkem by měly být nové (a zatím to vypadá, že výrazně nižší) emisní faktory. Ty by měli chovatelům spadajícím pod IPPC zjednodušit život.

V tomto okamžiku však stále platí emisní faktory původní a v některých případech se chovatelé dostávají jen velmi komplikovaně k úrovním emisí, které jsou uvedeny jako limity v závěrech o BAT. Proto se podařilo do dodatku č.2 k metodickému pokynu k IPPC vložit i alternativní způsob výpočtu emisí amoniaku. Chovatel podle něho může, vedle našich národních metodik, použít i mezinárodní metodické pokyny. O přesné podobě využití tohoto ustanovení stále probíhají jednání, ale již teď je jasné, že bude možné využít například německou normu VDI 3894, která obsahuje mnohem příznivější emisní faktory.

Jakmile bude jasný konkrétní způsob výpočtu emisí amoniaku alternativním způsobem, budeme o něm informovat.

SCHP

Ekonomika


Vývoj ceny v ČR
Graf cen


Ceny pro 44 týden
Německo 1,27 
Dánsko 10,30 Dkk
Více zahraničních cen...


Ceny obilovin na burzách
Pšenice krmná (NYSE) 5669 Kč/t
Sojový šrot (CME) 8022 Kč/t
Kukuřice (NYSE) 5218 Kč/t

Kurs 27,250 Kč

Partneři Vepřovinek

 
Tekro - víc než výživa
 
Addicoo - Fortisorb
 
Alltechnology
 
DeHeus
 
Partneři národního šlechtitelského
 
 
Zpracováno SCHP 31.října.2020
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz