Svaz chovatelů prasat, z.s. Číslo 504      Týden 38     Rok 2018    
Poslat příteli         Zdarma přihlást k odběru

Po krátkém nádechu pokračují těžké časy

Pokles ceny jatečných prasat v Německu bohužel pokračuje. Vyhlášená cena se opět snížila o 4 centy a je tedy na úrovni 1,40€/kg JUT za tepla. Jedinou zemí, která se vymyká ze všeobecného negativního trendu, je Itálie, kde cena stoupla o 2 centy. Jinak se propad pohybuje od necelého jednoho centu ve Francii až po 6 centů v Belgii.

Situace z EU se přelila i k nám. Jatečná prasata ve třídách SEU se tak prodávala za 36,67 Kč/kg. V podstatě přesně se tak opakuje situace z loňského roku, kdy o týden později začal velmi rychlý pokles. Rozdíl však je v hladině, ze které se klesá. Loni začalo zlevňování na 44 korunách a na konci roku, po třech měsících poklesu končilo prakticky na stejné úrovni, na které je cena dnes.

Pro příští týden se objevují poměrně velké rozdíly. Kostelecké uzeniny a Jatka Český Brod nechala cenu na 37 Kč/kg. Další jatka budou ale nabízet výrazně nižší ceny 35-35,50 Kč.

Samostatnou kapitolou je trh se selaty. Jasně se projevuje nejistota chovatelů, kteří nenakupují selata do výkrmu. Jejich cena proto prudce klesá. Extrémem je Holandsko, kde se cena selat dostala už pod úroveň 1€/kg (19,25€ za sele o hmotnosti 25 kg). Velmi nízká cena selat je ale i ve Francii (22€) a ve Španělsku (26€).

-JS-

inzertní banner
Biofaktory - Lifestart

Zemědělství stále na chvostu

Krize je pryč a ekonomika roste - jen zemědělské ceny stále potácí kdesi hluboko a pozitivní vývoj není na dohled. Přesně tak by se dala interpretovat zpráva ČSÚ. Ceny průmyslových výrobců byly v meziročním srovnání vyšší o 3,3 %, ceny stavebních prací o 3,5 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,5 %. Zemědělské ceny naopak proti loňsku ztrácely 2,1%.

Tento výsledek je navíc korigován výsledky rostlinné výroby, protože ceny samotné živočišné výroby se snížily ještě víc: o 5,2%. Všemu kraluje samotný chov prasat, kde jsou podle oficiálních statistik ceny nižší o 20%.

Porážky jatečných prasat zatím zůstávají stále na velmi podobné úrovni, na jaké byly v loňském roce. Nejistota se tak zatím neprojevila. Do konce července bylo 1,33 mil. prasat. To je přibližně o dvě procenta méně než v roce 2017.
Zdroj: ČSÚ

Belgický případ moru rozhýbal EU

Na příkladu afrického moru prasat je dobře vidět, do jaké míry Evropa počítá s členskými státy ze střední Evropy. Již více než tři roky se potýkají pobaltské země a Polsko s AMP. Postupně se k nim přidávají další a další "oběti". Slibů a proklamací za tu dobu padla spousta, ale stalo se toho jen málo. Dva dny po ohlášení moru v Belgii bylo oznámeno, že se rozpočet na výzkum moru zvyšuje o 50% (ze 20 na 30 mil. €)!

Od povzdechu ale zpět k reálné situaci. Momentálně jsou známy detailnější informace k nálezu v minulém týdnu - v Begii byly nalezeny dva kadávery s potvrzeným virem AMP, jejichž stáří se odhaduje 5-6 týdnů a poblíž nich byla navíc zastřelena tři pozitivní zvířata. Bohužel je to v lesním komplexu pokrývajícím 32 tisíc hektarů, který zasahuje až do Lucemburska a Francie. Celý les je hustě osídlen černou zvěří, takže se předpokládá, že v brzké době bude nalezeno několik desítek dalších uhynulých zvířat.

V oblasti naštěstí není příliš chovů prasat. Většina jich je soustředěna na severu Belgie a v okolí je jen 20-30 rodin chovajících po několika málo prasnicích. Na základě rozhodnutí úřadů budou zlikvidovány.

Již v tomto okamžiku oznámila zákaz dovozu vepřového masa z Belgie Čína, Japonsko, Austrálie, Taiwan, Jižní Korea, Bělorusko, Mexiko, Filipíny, Ukrjina, Srbsko a Singapur. Vzhledem k tomu, že Belgie vyváží dvě třetiny vlastní produkce bude to pro tamější chovatele bezesporu obrovská rána. Část zemí pravděpodobně po zavedení regionalizace obchod s nezasaženými oblastmi opět povolí, ale v případě některých se dá předpokládat, že bude zákaz platit delší dobu.
-JS-

inzertní banner
ČMSCH - prodej léčiv

Poslední kolo PRV ....

S největší pravděpodobností poslední kolo PRV které bude obsahovat výzvu k investicím do zemědělských podniků se blíží. Příjem žádostí prostřednictvím Portálu farmáře bude probíhat od 9. do 30. října 2018. Přestože jsou v rámci tohoto kola vypsány i další operace, má výzva k investicím do zemědělských podniků (4.1.1.) zdaleka největší objem alokovaných prostředků.

Z celkem rozdělovaných téměř tří miliard korun jsou pro modernizace zemědělských podniků určeny plné dvě třetiny. Dalších 550 milionů je určeno na zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Mezi ostatní programy budou rozděleny menší částky.

Úplné znění Pravidel, je k dispozici v na internetové adrese Ministerstva zemědělství http://www.eagri.cz/...
a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu http://www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014 –2020.

Pro toto kolo došlo k několika důležitým změnám, které by měly zabezpečit co nejlepší využití prostředků a zjednodušit hodnocení projektů. Mezi ty nejzásadnější patří snížení maximální výše výdajů na 75 mil. Kč nebo zásadnější redukce seznamu strojů. Kompletní seznam změn najdete na http://www.szif.cz/c....

Zdroj: SZIF

Ekonomika


Vývoj ceny v ČR
Graf cen


Ceny pro 38 týden
Německo 1,40 
Dánsko 8,70 Dkk
Více zahraničních cen...


Ceny obilovin na burzách
Pšenice krmná (NYSE) 5023 Kč/t
Sojový šrot (CME) 6095 Kč/t
Kukuřice (NYSE) 4516 Kč/t

Kurs 25,585 Kč

Partneři Vepřovinek

 
České vepřové
 
České vepřové
 
Partneři národního šlechtitelského
 
České zemědělství
 
 
Zpracováno SCHP 24.září.2018
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz