Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Číslo 564      Týden 4     Rok 2020    
Poslat příteli         Zdarma přihlást k odběru

Ceny dál mírně klesají

Další týden přinesl opět snížení vyhlášené ceny jatečných prasat v Německu. Po 9 centech poklesu z předchozího týdne bude cena jatečných prasat nižší o další 4 centy. Chovatelé v Německu tak budou prodávat do středy prasata za 1,82 €/kg. V Dánsku opět zůstanou ceny beze změny. Novoroční německé snižování cen se již odrazilo i na ostatních trzích. Kromě Belgie a Francie, kde zůstala cena beze změny, došlo všude k mírnému poklesu.

Vývoj ceny jatečných prasat na našem trhu také reaguje na vývoj v sousedním Německu. Dochází k mírné korekci - oproti prvnímu týdnu roku 2020 došlo v průměru tříd SEU ke zlevnění o 41 haléřů. Chovatelé tedy dostávali 48,97 Kč/kg JUT za studena.

Pro tento týden cena ještě klesala. Většina jatek se sjednotila na 47 Kč/kg. Mírně nižší cenu (46 Kč) nabízejí jatka Příbram a Blovice.

-JS-

inzertní banner
Trouw Nutrition - Natal

Jaké ceny budou v roce 2020?

Pravidelný průzkum toho, jak odhadují vývoj situace v jednotlivých zemích EU, předvídá velmi dobré ceny jatečných prasat pro celý rok 2020. Zřejmě nejoptimističtější je odhad Dánska, které předpokládá, že cena bude ještě dál stoupat až do druhé poloviny roku. I přes mírný pokles na konci roku předpokládají, že budou jatečná prasata v průměru o 15% dražší (12,63 DKK v roce 2019 proti 14,51 DKK v roce 2020).

Ostatní odhady jsou opatrnější, ale všechny očekávají přinejmenším stejné ceny, jaké panovaly ve druhém pololetí roku 2019. Konkrétně německý odhad mluví o cenách mezi 1,8 a 1,9 €/kg s výjimkou prvního čtvrtletí, kde předpokládají jen 1,66€/kg. Průměr za celý rok by tak měl být přibližně o 5% lepší než loni. Velmi podobné jsou i odhady ostatních významných zemí, které produkují jatečná prasata.

Zdroj: Forecast Group EC

Stlaní zlepšuje přírůstky

Pokusy, které provedly dvě dánské univerzity ukázaly, že stlaní v předvýkrmu nemá efekt jen na welfare zvířat, ale překvapivě i na přírůstek. Zvířata, která dostávala do běžných kotců přídavek slámy, měla lepší příjem krmiva a přírůstek.

Pokus navíc ukázal, že důležité je i množství slámy. Množství se v kotcích lišilo od 10 g po 1 kilogram slámy na kus a výsledky ukázaly jako nejvhodnější 0,5 kg/kus a den. Zvířata v takovýchto kotcích měla o 40 gramů vyšší přírůstek než zvířata s minimem slámy.

Efekt příjmu slámy je ale naprosto zanedbatelný. Dobře patrné je to na skutečnosti, že konverze se prakticky nezměnila. Zvýšení přírůstku je připisováno dvěma hlavním faktorům. Prvním je zlepšení stavu střeva, které je spojeno s vlákninou ze slámy a druhým potom zvýšení příjmu krmiva. To dávají vědci do souvislosti s chováním zvířat. Sláma stimuluje rytí a intenzivnější zkoumání okolí. Proto zřejmě zvířata častěji navštěvují krmítka.

Zdroj: PigProgress.net

inzertní banner
ADDICOO - natural choice

První známky zotavení v Číně

Podle oficiálních vládních zpráv došlo v Číně na konci roku k zastavení rychlého propadu stavů. Dokonce došla k malému zvýšení stavů, které lehce převyšuje půl procenta. Podle představy Ministerstva zemědělství, která je však velmi ambiciózní, by se produkce prasat do konce letošního roku měla dostat na 80% původního stavu. Spoléhají přitom na výstavbu velkých farem, které by měly přebrat roztroušenou výrobu.

Jednou ze společností, která v posledních letech prudce investuje do nových stájí je i Yangxiang. Od roku 2004, kdy měla ve vlastnictví 7500 prasnic, došlo k prudkému růstu a dnes již stádo čítá 130 tisíc prasnic. V hornaté Číně, kde je nedostatek prostoru, jsou společnosti nuceny investovat do vícepatrových stájí. Příkladem může být poslední projekt, který společnost spustila - stáje jsou v deseti až dvanáctipatrových budovách a velký důraz je kladen na moderní technologie, které zjednodušují a zrychlují práci. Zároveň ale snižují náklady a zvyšují komfort zvířat.


Zdroj: Pig333.com

Ekonomika


Vývoj ceny v ČR
Graf cen


Ceny pro 4 týden
Německo 1,86 
Dánsko 13,60 Dkk
Více zahraničních cen...


Ceny obilovin na burzách
Pšenice krmná (NYSE) 4442 Kč/t
Sojový šrot (CME) 6173 Kč/t
Kukuřice (NYSE) 4369 Kč/t

Kurs 25,145 Kč

Partneři Vepřovinek

 
Tekro - víc než výživa
 
De Heus
 
Alltechnology
 
Partneři národního šlechtitelského
 
České zemědělství
 
 
Zpracováno SCHP 23.ledna.2020
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz