Číslo 707
Týden 4
Rok 2023

I v novém roce ceny dál drží

Až do konce ledna zůstane v Německu v platnosti cena 2 € za kilogram jatečné hmotnosti za tepla. Na této úrovni se obchoduje s jatečnými prasaty již od počátku prosince, což dokumentuje výjimečnost současné situace. Nedošlo ani k náznaku poklesu ceny po začátku letošního roku, který je jinak naprosto obvyklý.
Na ostatních evropských trzích je patrný velmi nejednotný vývoj. V Dánsku a Itálii pokračuje pokles ceny z minulých týdnů, naopak v Nizozemí a Španělsku jatečná prasata zdražují. Ostatní země nechávají cenu beze změn.

Také u nás byl novoroční pokles cen jen naznačen několikahaléřovým zlevněním, které bylo hned následující týden vyrovnáno. Cena jatečných prasat se tak dál drží těsně nad hranicí 49 Kč/kg. Zajímavé srovnání nabízí data ze stejného období loňského roku, kdy byla cena 32,50 Kč/kg. Rozdíl je tedy více než 16 korun. Přesto, že ceny jatečných prasat zůstávají stejné, na ceny průmyslových výrobců (jatek) má velký vliv prodej masa v maloobchodu. Proto se pro jatka ceny po počátku letošního roku snížily.

Pro příští týden zůstává většina cen beze změny.

-JS-

inzertní banner
Trouw Nutrition - Vital Start

Poslední dny na podání žádosti

Jen do konce ledna je termín pro podání žádosti o dva dotační programy u prasat. Jedná se o oba tituly z "Nákazového fondu": repopulace (8.F.a.) a ozdravování (8.F.d.).

Podporu na ozdravování (8.F.d.) přitom využívá většina chovatelů prasat. Žádost bude základem pro výplatu zálohy ve výši 50% maximální sazby, tedy 500 Kč na jedno ozdravované místo. Je však třeba upozornit, že žádost musí podat všichni, tedy i ti, kdo by zájem o výplatu zálohy zájem něměli. Volit si, zda má chovatel o zálohu zájem nebo ne, totiž není možné. Je součástí nastaveného systému. Kdo by nepodal žádost do konce ledna, nebude mít možnost čerpat z dotačního titulu vůbec.

Druhý dotační titul se týká mnohem užší skupiny. Do repopulací (8.F.a.) se zapojilo jen 8 chovů. V případě tohoto dotačního titulu se žádost podává až po ukončení celého procesu repopulace. Pokud by chov nestačil podat žádost do 31. ledna, musel by počkat až na konec dalšího kola a žádost podat až tam. V případě repopulací by to však tentokrát netrvalo rok. Aby se sjednotily termíny obou programů, bude dotační období tentokrát zkráceno a další možnost žádat o prostředky z tohoto programu bude už v říjnu.

SCHP

České cechovní normy nabírají na síle

Je to už půl roku, co byly spuštěny České cechovní normy v chovech prasat. Za tu dobu se podařilo zapojit do systému už více než třetinu objemu produkovaného masa a téměř polovinu produkovaných selat. O tom, že je systém určen nejen pro velké chovy, ale skutečně pro všechny, svědčí i to, že jsou dnes zapojeny všechny kategorie podniků. Ten nejmenší, který se dosud do ČCN přihlásil prodává na jatka přibližně 60 kusů ročně. Ten největší naopak více než 150 tisíc kusů.

Postupně tak, jak jsou obnovovány smlouvy s podniky, které pod značkou České cechovní normy dodávají výrobky do maloobchodní sítě, je také zaváděna povinnost, aby ve výrobcích, které jsou pod touto značkou prodávány, bylo maso z prasat chovaných v chovech, které jsou do systému zapojeny. To je totiž hlavním cílem Českých cechovních norem v chovu prasat.

Momentálně je důležité, aby se podařilo dál zvyšovat objem produkce, která je do systému zapojena. Jen v takovém případě se podaří prosadit maso z tuzemských chovů do masných výrobků a omezovat tak dovoz výrobního masa. Přesná pravidla pro zapojení do systému i podrobný manuál pro zapojení do systému najdete na http://www.schpcm.cz....

-JS-

inzertní banner
CEVA - Ochrana proti neonatálním průjmům

Došlo už i na zpracovatele

V Německu už dlouhodobě klesá spotřeba vepřového masa. Po tom, co se k tomu přidal ještě kolaps exportu po zavlečení AMP do Německa, nevyhnutelně následoval prudký propad stavů prasat a s tím související pokles počtu porážek. Ten se nyní projevuje i ve struktuře jatek a zpracujících podniků.

Velmi výraznou známkou změn je přístup Danish Crown, která v Německu vlastní jedna jatka a tři masozpracující závody. Nyní bylo oznámeno, že závod v Boizenburgu východně od Hamburgu, bude zrušen. Větší část jeho činnosti převezmou jatka v Essenu vlastněná rovněž Danish Crown. Podle vyjádření vedení společnosti je třeba reagovat na požadavky trhu pružněji a proto se Danish Crown v Německu odkloní od velkovýrobní struktury směrem k pružnějšímu uspořádání.

Jatka v Essenu mají prozatím pozici jistou, protože poskytují poměrně hodně poražených prasat i zpracovatelským podnikům přímo v Dánsku.

Zdroj: Swineweb.com


   Vývoj ceny jatečných prasat
Ceny pro 4 týden
Německo 2,00 
Dánsko 11,10 Dkk
Více zahraničních cen...
Ceny selat
Německo 67,00 €/kus
Dánsko 80,67 €/kus
Holandsko 63,50 €/kus

Kurs 23,825 Kč

Partneři Vepřovinek

 
Tekro - víc než výživa
 
Addicoo - Fortisorb
 
Alltechnology
 
Partneři národního šlechtitelského
 
 
Vydává Svaz chovatelů prasat, 29.ledna.2023
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz