Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Číslo 356      Týden 11     Rok 2019    
Poslat příteli         Zdarma přihlást k odběru

V průběhu jara cena pomalu roste

Ve středu cena v Německu opět poskočila a dostala se na 1,44 €/kg JUT za tepla. Růst zaznamenalo i Dánsko (+2,7 centu) a další významné země: Španělsko (+3 ct), Francie (+5 ct), Polsko (+1,5 ct). Kombinace blížícího se turistického období na jihu Evropy a výrazně zvýšeného zájmu o dovoz ze strany Číny způsobuje velmi živou poptávku po jatečných prasatech, jejímž důsledkem je růst ceny.

Dramaticky odlišná je situace na našem trhu, který se, především ve východní části země, dostává pod tlak dovozů. I přes to, že cena na západ (i na sever a jih) od našich hranic stoupá, nedaří se na našich jatkách zvýšení prosadit s odkazem na to, že vepřového masa je dostatek. Proto cena v minulém týdnu zůstala prakticky beze změn.

Pro příští týden to bude zřejmě podobné. Většina jatek vyhlásila nezměněnou cenu. Výjimkou jsou jen kostelecké uzeniny, které nabídnou chovatelům o korunu méně, tedy 36 Kč. Jde o reakci na to, že jejich cena byla již několik týdnů výrazně vyšší, než ve zbytku republiky.

-JS-

inzertní banner
Trouw Nutrition - Natal

Řetízky trochu jinak

Diskuse okolo toho, co je vhodný materiál pro obohacení ustájení a co ne, již dlouho hýbe chovatelskou veřejností. Obzvlášť se to týká řetízků, které jsou používány v mnoha tuzemských chovech a které se snaží ochránci zvířat označit za naprosto nevhodné. Problém se netýká jen České republiky. Podobné formy obohacení jsou používány v mnoha evropských zemích. V Německu, Francii, Belgii a Nizozemí jsou to velmi často do kotců přidávány míče nebo jiné předměty, které prase nemůže rozžvýkat. I ty jsou pod kritikou ochránců zvířat. Ideální manipulovatelný materiál by totiž měl být žvýkatelný a ničitelný - potom prý zajímá zvířata mnohem více, než nezničitelné věci. Univerzita v holandském Wageningenu se proto pokusila najít schůdné a přitom prakticky použitelné řešení. Výsledkem se zdají být rozvětvené řetízky.

Ty vypadají tak, že hlavnířetěz je zavěšen tak, aby ho přibližně 20 cm leželo na zemi a na něm jsou zavěšeny ještě 2 až 3 kratší řetízky končící ve výšce rypáku. Takovéto uspořádání je podle etologů překvapivě lepší, než řetízky doplněné na konci různými žvýkatelnými objekty i než dřevo nebo jiné hračky vhozené do kotce.

Zdroj: PigProgress.com

Africký mor prasat se projevuje v Asii v cenách prasat

Virus afrického moru prast se v Asii velmi rychle šíří. Již není zasažena jen Čína, kde byl virus zjištěn nejdříve. Zasažen je i Vietnam, kde se po prvním nálezu v únoru onemocnění rychle rozšířilo a v průběhu jediného měsíce bylo ohlášeno 79 ohnisek a utracení téměř sedmi tisíc kusů. Ohrožena je navíc další země - Laos, od jejíchž hranic je mor vzdálen jen 50 kilometrů. Zdá se tak, že asijské chovatele prasat čekají velmi napínavé doby.

V Číně, která z asijských zemí trpí výskytem moru nejdéle, se již likvidace zvířat projevila i na trhu s vepřovým masem. Ačkoli je jaro obvykle obdobím s poměrně malou poptávkou, stoupla jen v posledních týdnech cena o 20% a dostala se na nejvyšší úroveň za posledních 14 měsíců. Důvodem je nedostatek jatečných prasat. Jen v porovnání s loňským rokem byly v lednu stavy prasnic o 15% nižší. Důvodem je především vybíjení stád kvůli AMP. Problémům se zásobením ale nahrála i dlouhodobě špatná ekonomická situace a vládní snaha o restrukturalizaci výroby. Mnoho malých farem ukončilo chov a velké, které je měly nahradit, byly kvůli AMP uzavřeny. Složitá siruace se zásobením vepřovým masem tak bude v nejbližších ěsících jistě pokračovat.

Zdroj: Reuters

inzertní banner
ČMSCH - prodej léčiv

Míchání vrhů zhoršuje výsledky

V dnešních systémech chovu jatečných prasat se v drtivé většině míchá v předvýkrmu několik vrhů dohromady. K dalšímu míchání navíc dochází i při sestavování výkrmových skupin. Vzhledem k tomu, že prasata mají v každé skupině vytvořeny sociální vazby, znamená pro ně míchání skupin stres, který se může projevit ve snížení užitkovosti.

Aby byl odhalen efekt míchání, byl připraven pokus ve kterém byla porovnávána selata, která byla po odstavu a následně i při přesunu do výkrmu míchána se selaty u nichž byly skupiny zachovány od narození až po konec výkrmu. Do testu bylo zařazeno více než 600 selat a výsledky ukázaly do jisté míry očekávané - v předvýkrmu vykázala selat ze skupin bez míchání lepší výsledky. Při zařazování do výkrmu byla selata z míchaných skupin v rpůměru o 1,1 kg lehčí. V průběhu výkrmu se již rozdíl mezi skupinami nijak neměnil.

Současné systémy většinou neumožňují zachování skupin selat v předvýkrmu. Při přestavbách a rekonstrukcích by však chovatelé měli mít i tuto problematiku na paměti. Chov prasat je vysoce konkurenční prostředí, kde i poměrně malé rozdíly mohou tvořit hranici mezi úspěchem a neúspěchem.

Zdroj: NationalHogFarmer.com

Ekonomika


Vývoj ceny v ČR
Graf cen


Ceny pro 11 týden
Německo 1,44 
Dánsko 8,7 Dkk
Více zahraničních cen...


Ceny obilovin na burzách
Pšenice krmná (NYSE) 4823 Kč/t
Sojový šrot (CME) 6331 Kč/t
Kukuřice (NYSE) 4377 Kč/t

Kurs 25,670 Kč

Partneři Vepřovinek

 
České vepřové
 
České vepřové
 
Partneři národního šlechtitelského
 
České zemědělství
 
 
Zpracováno SCHP 22.března.2019
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz