Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Číslo 483      Týden 10     Rok 2018    
Poslat příteli         Zdarma přihlást k odběru

Rychlý růst ceny se zastavil

Rychlý růst cen byl zastaven razantním obratem. Pět týdnů v kuse stoupala cena přinejmenším o 5 centů. Tak rychlá změna velmi často vyvolává v okamžiku změny trendu i silný protitlak. Vyhlášená cena příští středu ukáže, zda a na jaké úrovni se trh stabilizuje. Nabídka jatečných prasat v Německu stále zůstává pod loňskou úrovní. Rozhodující tak bude poptávka ze strany jatek.

Ve zbytku Evropy dál panovala v uplynulých sedmi dnech pozitivní nálada. Ve všech produkčně významných zemích se cena zvýšila přibližně o tři centy. Tentokrát se růst cen dostal i do většiny zemí východní Evropy a tak zůstala jediná země s klesajícími cenami - Maďarsko.

Další korunový posun znamená, že v minulém týdnu dostávali chovatelé za jatečná prasata v průměru 35,48 Kč/kg. Tím se dostáváme prakticky na stejnou úroveň, kde se nacházela cena na začátku roku. Na rozdíl od západní Evropy je růst cen u nás mnohem liknavější. Zatímco v Německu cena proti konci ledna stoupla (po poklesu z tohoto týdne) o 19 centů (4,8 Kč), u nás jsou to jen 2 Kč. Znamená to, že po krátké době, kdy byla naše cena nad průměrem EU, propadáme zase hluboko pod průměr.

Pro příští týden navíc cena u nás zůstane na všech jatkách beze změn. Vyhlášená cena tak bude v rozmezí 36 a 37 Kč/kg.

-JS-

inzertní banner
Biofaktory - Lifestart

Reprodukce dál roste

Užitkovost stád prasat se dál zvyšuje. Vypovídají o tom údaje Českého statistického úřadu. V průběhu loňského roku se jeden z velmi důležitých ukazatelů, počet narozených a odstavených selat, posunul až na úroveň, kde může směle konkurovat chovatelům západní Evropy.

Průměrné údaje hovoří o tom, že se v roce 2017 každé prasnici narodilo 31,2 selete. Proti předchozímu roku to představuje nárůst o 1,1 selete. Dochov se potom posunul přesně o jedno sele na úroveň 27,9.

Pozitivní informace tím nekončí. V meziročním srovnání se mírně zvýšil i počet poražených prasat. Na jatkách v lednu skončilo 189 671 prasat. Nárůst tedy byl 1,5% (+2500kusů). Ve srovnáním s koncem roku sice počet poražených zvířat klesl (-13.000 kusů), ale toto porovnání je tradičně ovlivněno vyší poptávkou v předvánoční doě a naopak novoročním propadem.

Zdroj: ČSÚ

Každý struk se hodí

Počet selat ve vrhu už dávno překročil počet struků u prasnic. Chovatelé si proto zvykli na nutnost odděleného kojení po porodu, kojných prasnic a překládání selat. Protože na farmách s vysokou užitkovostí jsou tato opatření samozřejmostí a jsou velmi dobře zvládnutá, podceňují někdy chovatelé počet funkčních struků u prasnic.

S rostoucím počtem funkčních struků se zlepšuje jak přežívání selat, tak i jejich růstové parametry. U prasnic se čtrnácti a méně funkčními struky byl v rámci statistického šetření zjištěn příjem mleziva na každé sele 422 gramů, ztráty do odstavu na úrovni 23% a dochov 10,3 selat na vrh. U prasnic se šestnácti funkčními struky byly ukazatele výrazně vyšší: 565 gramů kolostra na sele, ztráty do odstavu 16% a dochov 11,2 selete. Rozdíl byl i v odstavové váze. Zatímco u prasnic se 14 struky to bylo 6 kg (a hmotnost celého vrhu 61,2 kg) u prasnic se 16 struky měla odstavená selata 6,2 kg a vzhledem k jejich vyššímu počtu byla hmotnost vrhu 70,1 kg.

Statistika tak potvrzuje to, co dobří chovatelé již dávno vědí. Každý struk se počítá.
Zdroj: NationalHogFarmer.com

inzertní banner
ČMSCH - prodej léčiv

Nízká cena nutí hledat všechny rezervy

Ačkoli se cena jatečných prasat pomalu zvedá, je stále na velmi nízké úrovni. Ekonomika podniků, která se v loňském roce trochu vylepšila, tak znovu zamířila do červených čísel. Chovatelé jsou tak nuceni hledat veškeré možné rezervy.

Kde je najít by měli poradit špičkoví odborníci ze sousedního Německa - Sven Hauser a Wilfried Brede, kteří vystoupí na mezinárodní konferenci, která je pořádána v rámci nového projektu ProSUS. Konference se bude konat 27. března v Golf & Spa Resortu Kunětická hora. Přednášky zahraničních přednášejících budou tlumočeny.

Pozvánku na konferenci najdete na http://www.schpcm.cz...

Zdroj: ProSUS

Rusko překvapivě zvyšuje vývoz vepřového

Jedinými informacemi, které se v poslední době objevují o ruském chovu prasat, jsou ty o africkém moru prasat. Určitě ale nejde o jedinou zajímavou věc. Již od počátku potravinového embarga se Rusko rozhodlo prudce navýšit svojí soběstačnost ve vepřovém mase a z tohoto cíle až dosud neslevilo. Je třeba říct, že dosavadní výsledky jsou pozoruhodné.

Ještě před deseti lety bylo v Rusku ročně vyrobeno přibližně 2 miliony tun vepřového masa a další milion tun byl dovážen. Po zahájení obchodních blokád s EU a Spojenými státy se dovážený objem drasticky snížil a byla zahájena masivní podpora výstavby nových chovů. Ta vedla ke zvyšování výroby o 5-10% ročně a nyní Rusko produkuje (podle informací ruského ministerstva zemědělství) 3,34 mil. tun. To tedy představuje zvýšení výroby o více než 50%.

Ambicí Ruska navíc je stát se exportérem. Do roku 2020 by chtělo dosáhnout plné soběstačnosti a výroby 4,2 mil. tun vepřového. Export sice zatím není nijak významný (74 tis. tun ročně), ale přesto již dnes postupně roste. Zatím sice nejsou objemy nijak významné, ale přesto se ruským producentům daří zachytit se na trzích v Hong Kongu, Japonsku a na Ukrajině - tedy na trzích, kam se snaží vyvážet i exportéři z EU.

Zdroj: ThePigSite

Opomíjené, ale aktuální infekce selat

Koliinfekce nebo salmonela jsou již mnohokrát probraná témata. Až by se mohlo zdát, že jiné nemoci selata netrápí. Opak je bohužel pravdou. Onemocnění, jež mohou nepříznivě zasáhnout selata, je celá řada. Výzkumný ústav veterinárního lékařství proto pořádá pro chovatele prasat další ročník VÚVeL Festu, kterým se snaží představit i ty často neprávem přehlížené.

Mezi ně patří infekce způsobené klostridiiemi, koronaviry či cytomegaloviry. Cílem Výzkumného ústavu je přenést informace z oblasti vědy do praxe. Přednášet proto budou přední odborníci na tato onemocnění. Na seminář je možné se přihlásit na stránkách VÚVeL, kde najdete i konkrétní program semináře.
https://www.vri.cz/c...

Zdroj: VÚVeL

Ekonomika


Vývoj ceny v ČR
Graf cen


Ceny pro 10 týden
Německo 1,49 
Dánsko 9,20 Dkk
Více zahraničních cen...


Ceny obilovin na burzách
Pšenice krmná (NYSE) 4064 Kč/t
Sojový šrot (CME) 4151 Kč/t
Kukuřice (NYSE) 6994 Kč/t

Kurs 25,430 Kč

Partneři Vepřovinek

 
Tekro
 
České vepřové
 
Partneři národního šlechtitelského
 
České zemědělství
 
 
Zpracováno SCHP 17.března.2018
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz