Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Číslo 624      Týden 14     Rok 2021    
Poslat příteli         Zdarma přihlást k odběru

Velikonoce změnu nepřinesly

I po Velikonocích zůstala vyhlášená cena jatečných prasat v Německu beze změny. Dál platí 1,50 €/kg JUT za tepla. Pozastavení růstu se přelilo již do celé Evropy a předvelikonoční týden byl prakticky všude ve znamení stagnace. Trhy zřejmě vyčkávají na to, jaký bude efekt volných dní a očekávaného nástupu jara.

Kuriozitou pro evropské chovatele prasat je cena v Číně. Přes příkrý pokles v posledních dvou měsících zůstává cena na 3,55 €/kg živé hmotnosti. Pokles byl totiž zahájen na neuvěřitelných 4,58 € za kilogram živé hmotnosti.

I náš trh se přizpůsobil vývoji ve zbytku Evropy. V průměru tříd SEU bylo ve 13. týdnu vypláceno 35,60 Kč/kg JUT. Zásadním rozdílem proti zahraničí ale je, že růst nebyl zdaleka tak strmý a naše cena je proto v tomto okamžiku nejnižší z celé EU. Velmi nízké ceně odpovídá i průměr za celé první čtvrtletí. Ve třídách SEU dosáhla pouze 32,90 Kč, což je nejnižší úroveň od našeho vstupu do EU. Podobný počátek roku zaznamenali chovatelé naposledy na začátku roku 2004, kdy byl v prvním čtvrtletí průměr 33,17 Kč/kg.

V průběhu příštího týdne budou jatečná prasata vykupována ve většině jatek za 37 Kč/kg. Výjimkou jsou porážky na západ od Prahy. Jatka Příbram a Blovice nabízejí chovatelům cenu o korunu nižší.

-JS-

inzertní banner
Trouw Nutrition - Vital Start

PRRS ve Spojených státech zdivočel

O tom, že PRRS je jedním z onemocnění, které mají na celosvětový chov prasat největší ekonomický dopad už dnes asi nikdo nepochybuje a s jeho symptomy se (ke své škodě) setkal zřejmě každý chovatel prasat. Pomocí vakcinace a ozdravování se ale daří problémy s PRRS výrazně redukovat.

Z USA však přišla informace o tom, že se objevil nový kmen viru, momentálně označovaný jako PRRS 1-4-1 L1C, který je mnohem agresivnější. V chovech, kde se objevil, se mortalita u selat dostala v době maximálního výskytu viru až na 50-80%. Po několika týdnech, když se celé stádo promořilo a nejhorší klinické příznaky ustoupily, zůstal výrazně vyšší počet mumifikovaných plodů. "V každém vrhu je 4 až 5 takových selat." řekl Paul Yeske, veterinář z Centra veterinární medicíny prasat v Minnesotě.

Asi největším problémem je navíc to, že běžně používané vakcíny proti tomuto kmeni nefungují. V chovu není vůbec žádný rozdíl mezi průběhem u zvířat vakcinovaných a nevakcinovaných.

Zdroj: SwineWeb.com

Příjem "Jednotné žádosti" otevřen

Celá řada dotačních programů, které jsou financovány z prostředků EU, je zahrnuta pod takzvanou Jednotnou žádost. Jedná se především o přímé platby, podporu citlivých komodit a znevýhodněných oblastí. Pro chovatele prasat je zajímavá především dotace na dobré životní podmínky zvířat. SZIF, který všechny tyto programy administruje, vydal příručku pro žadatele, ve které jsou shrnuty veškeré podstatné informace.

Asi tou nejdůležitější je termín, do kterého musí být jednotná žádost podána. Příjem žádostí byl již v tomto týdnu otevřen. Vzhledem k tomu, že tradiční poslední termín pro podání žádosti (15. května) vychází na sobotu, je v letošním roce příjem prodloužen do pondělí 17. 5. 2021. Žádosti je možné podávat jak elektronicky, prostřednictvím portálu farmáře a datové schránky, tak i v písemné formě přímo na místních OPŽL či poštou.

Příručku pro žadatele najdete na stránkách SZIF na https://www.szif.cz/....

Zdroj: SZIF

inzertní banner
Inovativní složení otevírá skvělou budocnost pro chovatele, veterináře i selata.

Seminář k AMP se blíží

Již za necelé dva týdny (20. 4.) pořádá Svaz chovatelů prasat webinář k africkému moru prasat. Vzhledem ke komplikované situaci v okolních zemích a nebezpečí průniku viru k nám je třeba, aby všechny chovy maximálně dbaly na biologickou bezpečnost chovu. Jedna z hlavních přednášek se proto bude věnovat právě biosecurity, která je v boji s AMP jedinou možnou zbraní.

Webinář je pro všechny účastníky bezplatný. Přesto je nutné se předem registrovat na adrese http://www.schpcm.cz....

SCHP

Vepřové maso je naprosto bezpečné

Státní veterinární správa ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) provedla v loňském roce, v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci, bezmála 93 000 vyšetření. Sledován byl především obsah reziduí a kontaminantů. Výsledky jsou velmi dobré. Podíl nevyhovujících nálezů byl jen 0,05 %.

U výkrmu prasat byl ze všech odebraných vzorků zjištěn pouze u jednoho prasete měřitelný výskyt limitů koncentrace antibiotika zakázaného v chovu potravinových zvířat. Rozsáhlé následné vyšetřování v chovu původu prasete však neprokázalo použití tohoto léčiva. Záchyt reziduí antibiotik nebyl zaznamenán ani u vyřazených prasnic.

Mezi sledované látky patří rovněž steroidy. I u nich byl zjištěn jediný případ, kdy se v moči vyskytovala zvýšená hladina 17-beta-19-nortestosteronu. Vyšetření dalších zvířat v chovu však žádná rezidua steroidů nezjistila.

Výskyt těžkých kovů a dalších cizorodých látek v tuku a orgánech zvířat ukázal pokračování příznivého trendu. Žádný vzorek neobsahoval nadlimitní množství a celkové průměrné hodnoty neustále klesají. „Ke zlepšení stavu v chovech skotu a prasat, z hlediska sanace stájí a odstranění starých nátěrů s obsahem PCB, přispěla významně důsledná kontrola a rozsáhlá informační kampaň vedená Státní veterinární správou,“ poznamenal k tomu ústřední ředitel SVS MVDr. Semerád.

Plné znění zprávy SVS najdete na https://www.svscr.cz...

Zdroj: SVS

Ekonomika


Vývoj ceny v ČR
Graf cen


Ceny pro 14 týden
Německo 1,50 
Dánsko 10,50 Dkk
Více zahraničních cen...


Ceny obilovin na burzách
Pšenice krmná (NYSE) 5848 Kč/t
Sojový šrot (CME) 8095 Kč/t
Kukuřice (NYSE) 5603 Kč/t

Kurs 25,880 Kč

Partneři Vepřovinek

 
Tekro - víc než výživa
 
Addicoo - Fortisorb
 
Alltechnology
 
Olmix
 
Partneři národního šlechtitelského
 
 
Zpracováno SCHP 12.dubna.2021
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz