Svaz chovatelů prasat, z.s. Číslo 510      Týden 45     Rok 2018    
Poslat příteli         Zdarma přihlást k odběru

Cena prasat je stabilní, ale stále velmi nízko

Podzim se v chovu prasat nese v tónu pokračující krize. Ceny se sice nesnižují, ale jsou stále velmi nízko a obzvlášť s ohledem na vývoj od začátku roku způsobují chovatelům velké ekonomické problémy. Vyhlášená cena jatečných prasat v Německu zůstala již počtvrté v řadě na stejné úrovni (1,36€/kg). V porovnání s loňskem je tak o 9 centů nižší. Zbytek EU, jako obvykle, následoval německý vzor cena se většinou neměnila. Pokud někde ano (Francie, Španělsko, Itálie), byly změny jen kosmetické (do 1 centu).

Náš trh s jatečnými prasaty pokračoval ve velmi mírném sestupu. Stejně jako minulý týden, tentokrát došlo k poklesu průměrné ceny o 10 haléřů. Prasata ve třídách SEU se tak prodávala za 34,84 Kč/kg.

Pro příští týden se na žádných ze sledovaných jatek vyhlášená cena nemění.

-JS-

inzertní banner
Biofaktory - Lifestart

Úspěšnost v sedmém kole PRV bude zřejmě malá

Státní zemědělský a intervenční fond zveřejnil na svých webových stránkách informace o příjmu žádostí ze sedmého kola PRV. Chovatele prasat bude jako tradičně zajímat především opatření na modernizaci chovů prasat (4.1.1), který je ze všech vyhlášených programů největší. V jeho rámci požádali zemědělci celkem o 5,5 mld. Kč. To je výrazně víc, než kolik je pro program určeno. V rámci tohoto kola bylo pro modernizaci počítáno přibližně s 2 miliardami korun.

Celý objem je tak, jako obvykle, rozdělen do jednotlivých obálek podle velikosti projektu a druhu hospodářských zvířat. Pro chovatele prasat to znamená, že u projektů do 5 mil. Kč, kterých bylo podáno 44, budou zřejmě uspokojeni všichni žadatelé. Výrazně horší je situace u projektů nad 5 mil. Kč. Tam se sešel ze strany chovatelů prasat požadavek na 525 mil. Kč (34 žádostí). Vzhledem k alokovanému objemu prostředků bude úspěšnost okolo 30%, stejně jako u drůbeže a skotu.

Jedinou šancí, jak zlepšit úspěšnost projektů, je zvýšení objemu finančních prostředků na jednotlivá opatření. Souhrnné informace o přijatých žádostech najdete na stránkách SZIF https://www.szif.cz/... .

Zdroj: SZIF

Obezřetnost je stále nutná


Africký mor prasat se zdá být nezastavitelný. V Číně se rozšířil už prakticky ve všech provinciích s významnějším chovem prasat a zdá se pravděpodobné, že pronikne i do sousedních zemí. V Belgii není šíření nijak rychlé, přesto se ale nedaří ho úplně zastavit.

Velkým nebezpečím je šíření prostřednictvím potravin - především z chovů, které jsou pozitivní a přitom o tom zatím neví. Chovatelé mají zafixováno, že v případě afrického moru prasat dochází k rychlým hromadným úhynům a na kadáverech jsou patrné krváceniny. Z dosavadních zkušeností z postižených zemí však vyplývá, že první případy AMP v chovu se většinou projeví jednotlivými náhlými úhyny prasat, často bez typických příznaků AMP, nebo jsou popisovány aborty březích prasnic. Teprve při dalším promoření chovu dochází k hromadným úhynům prasat za příznaků horečky, ztíženého dýchání, apatie, anorexie, zvracení, krvavých průjmů a tvorby krvácenin.

Pro úspěšné zabránění dalšímu šíření viru je nutné zjistit, v případě proniknutí AMP do chovu, již první pozitivní případy, ještě v době, než se nakazí větší počet zvířat. Proto žádá Státní veterinární správa chovatele prasat o spolupráci. V případě náhlého úhynu prasete ve věkové kategorii od odstavu do konce výkrmu bez zjištěné příčiny by chovatel měl zaslat vzorek k vyšetření na AMP do některého ze státních veterinárních ústavů. Na objednávku laboratorního vyšetření by měl být použit kód EpB600.

Stejná žádost platí u prasnic v případě zmetání nebo porodu málo životaschopných selat. V tomto případě by již dnes měly být vzorky zasílány na vyšetření kvůli klasickému moru prasat. Na objednávku k tomuto vyšetření stačí doplnit kód EpB601.

V obou případech jde o vyšetření v rámci kontroly zdraví zvířat a jsou hrazena státem.

Zdroj: SVS

inzertní banner
ČMSCH - prodej léčiv

Chovatelé prasat se sešli v "Naháči"

Hotel Akademie Naháč se stal v tomto týdnu místem setkání chovatelů prasat. Konferenci pořádanou Svazem chovatelů prasat navštívilo více než 150 účastníků, kteří měli možnost shlédnout zajímavé příspěvky tuzemských i zahraničních přednášejících. Tak, jako obvykle, byla velká pozornost věnována ekonomické efektivitě chovu prasat.

Čím dál častěji jsou ale chovatelé nuceni přizpůsobovat své chování tlakům na velmi výrazně nadstandardní welfare a ochraně životního prostředí. Dopadu těchto opatření na ekonomiku a obchod s vepřovým masem byla proto věnována rovněž velké pozornost.

Veškeré prezentace, které se na konferenci objevily je možno nalézt na stránce, která je konferenci věnována (http://www.schpcm.cz...). Svaz děkuje všem účastníkům i partnerům konference, bez jejichž podpory by její uspořádání nebylo možné.

-JS-

Předsednictvo Svazu jednalo o stavu sektoru

Předsednictvo SCHP jednalo spolu s hosty z Agrární komory a MZe o současném stavu sektoru a hledalo cesty, jak ho zlepšit. Z krátkodobého pohledu se podařilo získat z ministerstva ujištění, že letošní dotace budou vyplaceny v maximální možné výši, kterou umožňují notifikace. Zároveň je však třeba hledat pro budoucnost cesty podpory tuzemské produkce na našem trhu. Svaz bude proto dál intenzivně pracovat na přípravě systému kvality vepřového masa QCZ, který by v tomto směru mohl pomoci. Spolu s Agrární komorou a MZe bude prosazovat, aby byla prasata zařazena mezi citlivé komodity a bylo tak možno na ně alokovat část přímých plateb.

Jedním z problémů, který je třeba řešit jsou i kontroly v oblasti dotací. Kontroly se často překrývají a jejich frekvence je taková, že představují pro chovatele obrovskou zátěž. Předsednictvo se proto rozhodlo vyvolat jednání s představiteli SZIF a SVS a snažit se tyto kontroly zracionalizovat.

-JS-

Další díl VÚVeL Festu

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně pokračuje v pořádání seminářů s názvem VÚVeL Fest od výzkumu k praxi. V rámci již pátého ročníku uvedeného cyklu VÚVeL Fest bude 29. 11. 2018 pořádán seminář "Welfare prasat", začátek je v 10. 00 hodin na půdě VÚVeL, ve velké zasedací místnosti.

Absolvováním semináře získá účastník Osvědčení o způsobilosti k péči o prasata dle § 12f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 22/2013Sb., § 8 Kurz k péči o prasata pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o prasata.

Zdroj: VÚVeL

Ekonomika


Vývoj ceny v ČR
Graf cen


Ceny pro 45 týden
Německo 1,36 
Dánsko 8,30 Dkk
Více zahraničních cen...


Ceny obilovin na burzách
Pšenice krmná (NYSE) 5130 Kč/t
Sojový šrot (CME) 6293 Kč/t
Kukuřice (NYSE) 4323 Kč/t

Kurs 25,885 Kč

Partneři Vepřovinek

 
České vepřové
 
České vepřové
 
Partneři národního šlechtitelského
 
České zemědělství
 
 
Zpracováno SCHP 13.listopadu.2018
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz