Ani po novém roce se ceny nemění

Stejně tak, jak skončil starý rok, začíná i ten nový. Německá vyhlášená cena, která byla od října stále na úrovni 1,36 €/kg JUT za tepla, se nezměnila ani při prvním vyhlašování v letošním roce. Pro druhý týden roku 2019 tak bude dál platit 1,36 €/kg.

Naštěstí se nevyplnily nejhorší obavy chovatelů, kteří čekali, zda se nedostaví tradiční novoroční pokles. Na druhé straně se ale nedočkali ani žádného pozitivního posunu. Podobně jako Německu se obchodovalo po celé Evropě a změny cen byly jen kosmetické a ceny tak zůstávají stále velmi nízké.

Vývoj v České republice se podřizuje tomu, co je možno vidět v našem okolí - ceny se dlouhodobě prakticky vůbec nemění. Pro příští týden tedy jatka vyhlašují ceny beze změn: Kostelecké uzeniny 36 Kč/kg, Jatka Český Brod 35 Kč/kg a všechna ostatní sledovaná jtka 34,50 Kč/kg.

-JS-