Omezení ve výživě neberou konce

Po zákazu užívání vysokých dávek zinku, který byl schválen v minulém roce a který začne platit za čtyři roky, se zraky evropských zákonodárců upřely na další těžký kov, který pomáhá se zlepšováním zdravotního stavu - na měď. Již 13. září 2019 vstoupí v platnost omezení, které snižuje maximální povolenou dávku mědi v krmivech pro selata do čtyř týdnů po odstavu na 150 mg/kg krmiva a v pozdějším věku dokonce na 100 mg/kg krmiva.

Argumenty jsou přesně stejné, jako byly užívány při diskusi o snižování dávek zinku: zatížení životního prostředí těžkým kovem a snižování účinku antibiotik. V nařízení, které limity zavádí, je dokonce uvedeno, že bude snaha v budoucnu ještě výrazně snížit dávky mědi až na 25 mg/kg krmiva. Naprosto jsou přitom pomíjeny pozitivní efekty mědi na život zvířat. Celá řada prací ukázala, že dávky výrazně nad doporučených 25 mg/kg pomáhají snižovat výskyt průjmů u selat a zároveň zlepšují růst zvířat.

Zdroj: Pig333.com