Aktivisté přepadli chovy prasat

Ve středu odvysílala Česká televize reportáž ze dvou chovů prasnic. Jejím záměrem bylo ukázat týrání zvířat v chovech s poukazem na užívání individuálních kotců v jalovárnách a porodních kotcích. Reportáž byla založena na nahrávkách získaných při nelegální nočním vstupu aktivistů na farmy.

Svaz chovatelů odsuzuje podobné praktiky. Biologická bezpečnost prasat je v době, kdy se v Evropě šíří africký mor prasat, naprostou prioritou. Aktivisté, kteří se, podle svých slov, snaží chránit zvířata svým postupem, ohrozila život všech zvířat na farmě a v konečném důsledku dokonce i celý chov prasat v ČR. Pokud by totiž došlo k zavlečení viru do chovu, dojde k okamžitému utracení všech zvířat a k obrovským komplikacím pro všechny ostatní chovatele. Paradoxem je, že všichni, kdo do chovu vstupují (včetně majitelů a veterinářů) musí dodržovat přísná zoohygienická pravidla (převlékání, sprchování), zatímco takzvaní ochránci zvířat je naprosto ignorují.

Obrázky získané touto velmi nebezpečnou a nelegální cestou navíc ukazují zvířata chovaná v naprostém souladu s legislativou. Manipulativně je divákům podsouváno, že jsou zvířata týrána a jsou apatická. Záběry však nic takového neukazují. Prasnice vyrušené ze spánku uprostřed noci spokojeně leží a nejeví známky žádného stresu.

Ztráty selat jsou, bohužel, součástí běžného života a je snahou každého chovatele, aby jich bylo co nejméně. V přírodě je však u zvířat s velkou reprodukční schopností normální, že se část potomstva nedožije dospělosti. V chovech jsou však tyto ztráty mnohem menší než v přírodě.

Lidé, jež se označují za ochránce zvířat by měli znát biologické potřeby zvířat a chovat se tak, aby zvířata skutečně chránili. Amatérské a na efekt zaměřené akce mohou mít právě opačný účinek.

Svaz chovatelů prasat