Národní dotace přejdou pod SZIF

V novele zákona o zemědělství a o Státním zemědělském intervenčním fondu navrhla poslanecká iniciativa přesun agendy prakticky veškerých dotací pod SZIF. Podle tohoto návrhu by na SZIF přešly i veškeré národní dotační programy, které dosud administrovalo samo Ministerstvo zemědělství.

Z pohledu chovatelů prasat je nejdůležitější a zároveň nejkontroverznější přesun dotačních titulů na ozdravení chovů od PRRS a salmonely. Agenda SZIF je již dnes velmi rozsáhlá a chovatelé se obávají, aby její další rozšíření celou řadou drobnějších titulů nepřineslo problémy ve výplatách. Národní dotace jsou navíc velmi rozmanité a vyžadují, aby byly posuzovány se znalostí věci. Všechny chovatelské svazy proto žádaly, aby byla administrace ponechána Ministerstvu zemědělství, které disponuje lidmi s velkými zkušenostmi v této oblasti.

Podle poslaneckého návrhu by k převodu výplat národních dotací pod SZIF mělo dojít od 1.1.2020.

Zdroj: ČTK