Novela zákona přináší problémy

Ode dneška platná novela zákona o šlechtění s sebou přináší jednu zásadní změnu a problém - chovatelé prasat smějí prodávat zvířata pouze na registrovaná hospodářství. Jedná se o reakci na šíření afrického moru Evropou a s tím spojenou potřebu být schopen rychle a přesně najít veškerá zvířata v případě výskytu AMP.

Záměr je tedy správný a prospěšný. Jeho provedení však klade před chovatele jen těžko řešitelné nároky. Přesvědčit kupce, který si přišel pro jedno jediné prase, které hodlá hned ten den zabít, aby se registroval hned na dvou místech (ČMSCH a OPŽL) je takřka nemožné.

Druhým problémem je, že pokud kupec předloží "nějaké" číslo chovu je třeba zjistit, zda je správné nebo ne. V případě chybného by totiž vznikl problém při odesílání hlášení do ústřední evidence. Naštěstí je alespoň tento problém částečně vyřešen. Chovatel má možnost ověřit si číslo hospodářství buď na portálu farmáře (PF) při vyplňování prodeje ve stájovém registru, který PF nabízí, nebo na stránkách LPIS (http://eagri.cz/publ...).

Na kartě "provozovna" v pravé části stránky je možno hledat podle čísla hospodářství. Z výsledků hledání je potom možno klepnutím na lupu u výsledku přejít přímo v mapě na nalezené hospodářství a jeho detaily. I tento nástroj má však své chyby. Nelze v něm rozpoznat hospodářství, které bylo nahlášeno jen na ÚE od hospodářství, které již bylo zrušeno. Ani u jednoho z nich totiž není možno přejít na mapě k detailu objektu.

SCHP