Zásady pro dotace

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019. Z pohledu chovatelů prasat nedošlo prakticky k žádným změnám a chovatelé se tak mohou těšit na dotace na ozdravování (8.F.a. repopulace stád prasnic a 8.F.b. ozdravování od PRRS a salmonely) i na podporu zlepšování životních podmínek prasat (20.C). V případě tohoto dotačního titulu jsou sazby za některá opatření vyšší, než v loňském roce, protože loňský dotační rok byl u tohoto opatření zkrácen jeho pozdějším schválením.

Vedle těchto pilířů dotační politiky je pro chovatele prasat určena ještě dotace z titulu 2.A., která je určena pro chovatele zapojené do národního systému šlechtění.

Celkem je na dotační programy vyčleněná částka 3,8 miliardy korun a jen do živočišné výroby míří 2,7 miliardy korun. Kompletní znění zásad najdete na http://eagri.cz/publ....

Zdroj: MZe