Tlak na cenu roste

Ačkoli se vyhlášená cena jatečných prasat v Německu opět nezměnila, ve východní části republiky se objevují snahy o její snížení s odkazem na levné dovozy. Otázkou zůstává, odkud ty levné dovozy přicházejí. Ve všech významnějších zemích produkujících prasata se totiž ceny (po vzoru Německa) drží. Jediný pokles v zemi, odkud se k nám dováží prasata, byl v Polsku. Současná kauza okolo hovězího masa však dobře ukazuje na problémy, které mohou dovozy způsobit. Nejedná se o první potravinový skandál tohoto druhu.

I když se podobné informace o snižování ceny objevily už v minulém týdnu, výsledky vypovídají o tom, že k němu zřejmě nedošlo. Průměrná cena se totiž prakticky nezměnila. Jatečná prasata ve třídách SEU byla prodávána za 34,82 Kč, tedy o 9 haléřů dráž.

S výjimkou výše zmíněných snah o snížení ceny na moravských jatkách zůstává cena prakticky nezměněna. Kostelecké uzeniny vyhlašují cenu 36 Kč/kg a Jatka Český Brod 35 Kč. Většina ostatních bude vyplácet 34 Kč/kg.

-JS-