Prasata na porážku se mohou prodávat jako dosud

Novela zákona o šlechtění, která s sebou přinesla povinnost prodávat prasata pouze registrovaným chovatelům, s sebou přinesla poměrně velké pozdvižení. Drobný prodej prasat pro domácí porážku je totiž poměrně hojně využívanou cestou prodeje nestandardních prasat a nutit každého kupujícího, aby absolvoval registraci na dvou úřadech, by mohlo celý tento segment prakticky zničit.

Ministerstvo zemědělství na situaci zareagovalo. Povinnost uloženou zákonem považuje MZe za splněnou, pokud chovatel, prodávající prasata určená k domácí porážce, dodržuje Nařízení státní veterinární správy ze dne 28. 3. 2018. Prodávající je do své evidence povinen zanést údaje požadované článkem 1 tohoto MVO (text zde http://www.svscr.cz/...).

Těmito údaji jsou:
a) počet přemísťovaných prasat,
b) datum přemístění prasat,
c) jméno, případně jména a příjmení dopravce a adresa dopravce, obchodní firmu nebo název a sídlo, není-li totožná s chovatelem,
d) jméno, případně jména a příjmení chovatele, ke kterému je prase přemisťováno a adresa domácnosti tohoto chovatele,
e) adresa hospodářství, do kterého je prase přemisťováno, není-li totožná s adresou domácnosti.

V takovém případě bude možné v hlášení do ústřední evidence prasat použít kódu události 73. Popis "prodej na neevidovaná hospodářství" musel být podle plemenářského zákona odstraněn. Kód však funguje dál a měl by být použit pro účely prodeje pro domácí porážku, kdy evidenci kupujícího zajistí prodávající.

Zdroj: MZe