USDA zveřejnilo odhad sklizně v roce 2019

Americké federální ministerstvo zemědělství vydalo odhady sklizně zemědělských plodin v roce 2019. Loňské velmi suché léto znamenalo pro chovatele prasat další zátěž - vedle nízké ceny prasat výrazně rostly ceny obilovin. Cena krmiv dnes tvoří víc než dvě třetiny nákladů na produkci jatečných prasat. Proto jde právě vedle ceny o rozhodující faktor, který bude ovlivňovat ekonomiku.

Podle zveřejněných informací se zdá, že celková sklizeň pšenice (jako hlavní pěstované obiloviny) se proti předchozímu roku zvýší. Celosvětový nárůst sklizně by měl činit 1,3 mil. tun. Je však rozdělen poměrně nerovnoměrně. Největší pozitivní posun je předpokládán v Rusku (+1,6 mil t.) a jižní Americe (+0,8 mil. t.). Naopak v Číně dojde zřejmě k poklesu sklizně. Podstatné však je, že pozitivní odhad vývoje sklizně je ještě dalece překročen odhadem poptávky. Ta by měla stoupnout o 2 mil. tun.

Ve výsledku tedy vzroste mezinárodní obchod s obilím a pro krmné účely ho bude ještě o něco méně. Světové zásoby by měly, pokud se předpověď naplní, klesnout o 0,6 mil. tun (pouhé 0,2%). Žádný výrazný pohyb cen se tak konat nemusel.

Zdroj: AllAboutFeed.com