Evropský trh se mění

Poměry na evropském trhu s jatečnými prasaty se zřejmě mění. Zatímco dříve byla německá vyhlášená cena leadrem trhu a kam se hnula, tam ji ostatní následovaly,tak zdá se, že letos je tomu naopak. Již poslední zvýšení ceny na 1,40 €/kg přede dvěma týdny předcházel vzestup cen v některých jiných zemích a Německo je pouze následovalo a nyní se situace zřejmě opakuje. Německá cena stojí, ale ceny v okolních zemích poměrně významně rostou. Belgie, Nizozemí, Španělsko či Polsko (tedy všechny země s významnou produkcí jatečných prasat) hlásí zvyšování cen mezi 2 a 3 centy.

U nás se také projevují známky oživení - i když jen nesmělé. Po dlouhých šestnácti týdnech se průměrná cena jatečných prasat přehoupla přes 35 Kč/kg. Přes zvýšení o necelých 30 haléřů je ale cena stále více než korunu pod dlouhodobým průměrem. Přestože se rozdí,l proti průměrné ceně posledních tří let nezdá být tak velký, je cena v kontextu uplynulého více než roku vražedně nízká. Průměr je navíc silně ovlivněn posledním, extrémním, rokem.

V příštím týdnu se žádný pozitivní posun zřejmě konat nebude. Vyhlášené ceny se nikde nepohnuly.

-JS-