Ještě jednou o prodeji prasat na porážku

Novela zákona o šlechtění a zejména povinnost prodávat prasata pouze registrovaným chovatelům s sebou přinesla celou řadu nejasností. Proto se k této otázce ještě jednou vrátíme. Výklad zákona, podle kterého je možno prodávat prasata pouze s hlášením pomocí kódu 73 a se zaznamenáním detailních informací ve vlastní evidenci (přesně podle MVO) se týká pouze takového prodeje, kde je předpokládáno, že porážka bude následovat v horizontu několika dní.

Pokud kupující má zájem chovatat prase déle, je třeba, aby byl registrován. Příkladem může být nákup selete - pokud je kupováno na grilování bezprostřeně po koupi, stačí hlášení 73 a interní evidence. Pokud ale má kupující zájem sele dokrmit do běžné porážkové váhy, musí být chov registrován.

Časté jsou dotazy i na oblastní působnost tohoto nařízení. Stejný přístup platí na celém území České republiky.

-JS-