Dotace na DŽPZ se mírně mění

Ode dnešního dne vstupuje v platnost novela nařízení vlády o dobrých životních podmínkách zvířat, která stanovuje podmínky pro žadatele o dotaci. Tato novela se týká následujícího dotačního období (březen 2019 - únor 2020). Z technických důvodů se posunuje období závazku (tedy doba po kterou musí chovatel dodržovat veškeré podmínky dotačního titulu) tak, aby bylo období pro všechna opatření stejné. Počínaje letošním rokem (2019) bude období závazku od 1. března do konce února. Jedinou změnou, která z tohoto posunu plyne, je podání hlášení za únor 2020 a případné změnové žádosti nejpozději 10. března.

Zároveň s tím se změní i retenční období (tedy v němž jsou stavy prasat brány jako rozhodující pro výpočet výše dotace). I zde se sjednocuje přístup ke všem opatřením. Retenční období bude od 1. června do konce února. Z jeho zkrácení plyne výpadek v počtech prasniček, u kterých bylo připuštění odloženo za 230. den věku. Tento výpadek je však kompenzován zvýšením sazby u tohoto opatření na 147€/VDJ.

Důležité je, že tyto změny platí až pro další dotační období. Pro žadatele, kteří žádali o dotaci v rámci jednotné žádosti v květnu loňského roku, se podmínky nemění. Doba závazku končí v květnu a poslední hlášení musí být zasláno nejpozději 10. června.

Velmi podstatné je, že jednotná žádost pro příští dotační období musí být podána nejpozději 15. května 2019.