Kontroly dotací na dobré životní podmínky zvířat

Dotace na dobré životní podmínky zvířat se už v kalendáři "prasečích" dotací zabydlela. Každoročně je jejím prostřednictvím vypláceno okolo 150 milionů korun. Zároveň se však objevují problémy při kontrolách dodržování podmínek dotace.

Jednou z nejčastějších stížností chovatelů je množství a administrativní náročnost kontrol. Jejich počet je bohužel dán tím, že na počátku způsobil systém nahrazování suchostojných krav množství chyb. Ty potom znamenaly zvýšení počtu kontrol. Vzhledem ke zlepšenému systému evidence se počet chyb a tím i následně počet kontrol sníží.

Další častou námitkou je opakované přeměřování kotců. V tomto případě je třeba říci, že na vině jsou (překvapivě) velmi často chovatelé sami. V rámci jednotné žádosti totiž velmi často zaškrtnou políčko "Změna parametrů".

Aby byly kontroly pro chovatele i kontrolní orgán co nejjednodušší, připravila státní veterinární správa leták pro chovatele, který shrnuje nejčastější problémy a způsoby jejich předcházení. Leták najdete na stránkách Svazu chovatelů prasat v sekci "Dotace" nebo pod odkazem:
http://www.schpcm.cz....

Zdroj: SVS a SZIF