Řetízky trochu jinak

Diskuse okolo toho, co je vhodný materiál pro obohacení ustájení a co ne, již dlouho hýbe chovatelskou veřejností. Obzvlášť se to týká řetízků, které jsou používány v mnoha tuzemských chovech a které se snaží ochránci zvířat označit za naprosto nevhodné. Problém se netýká jen České republiky. Podobné formy obohacení jsou používány v mnoha evropských zemích. V Německu, Francii, Belgii a Nizozemí jsou to velmi často do kotců přidávány míče nebo jiné předměty, které prase nemůže rozžvýkat. I ty jsou pod kritikou ochránců zvířat. Ideální manipulovatelný materiál by totiž měl být žvýkatelný a ničitelný - potom prý zajímá zvířata mnohem více, než nezničitelné věci. Univerzita v holandském Wageningenu se proto pokusila najít schůdné a přitom prakticky použitelné řešení. Výsledkem se zdají být rozvětvené řetízky.

Ty vypadají tak, že hlavnířetěz je zavěšen tak, aby ho přibližně 20 cm leželo na zemi a na něm jsou zavěšeny ještě 2 až 3 kratší řetízky končící ve výšce rypáku. Takovéto uspořádání je podle etologů překvapivě lepší, než řetízky doplněné na konci různými žvýkatelnými objekty i než dřevo nebo jiné hračky vhozené do kotce.

Zdroj: PigProgress.com