Export bude držet cenu prasat vysoko

Vývoz z EU je většinou rozhodujícím faktorem pro tvorbu ceny jatečných prasat. Současné nekontrolované šíření afrického moru prasat znamená, že se produkce vepřového sníží nejméně o jednu třetinu. Na jednání pracovní skupiny pro odhad vývoje trhu, která se konala na počátku týdne v Bruselu a které se zúčastnil i zástupce SCHP, zaznělo, že čínským chovatelům prasat bude trvat nejméně 7 let, než se budou schopni vrátit k objemu produkce z doby před vypuknutím moru. Do té doby bude Čína dovážet výrazně nadprůměrné množství vepřového masa.

Efekt vysokého dovozu je dobře patrný již nyní a podle odhadů expertů by se letošní cena měla pohybovat v rozmezí 1,8 - 1,9€/kg (ve třídě E). Část vepřového masa sice bude nahrazena jinými zdroji bílkovin, ale přesto by měla vysoká cena jatečných prasat přetrvat i v dlouhodobějším horizontu. Těžké ekonomické ztráty z loňska by tak mělo být možno vyrovnat a soustředit se na další rozvoj a zlepšování chovu.

Zdroj: Civil Dialog Group Evropské komise