Chovatelé prasat hledali odpověď na otázky dneška

Současnost je pro všechny zemědělce, a pro chovatele prasat obzvlášť, dobou mnoha výzev. Hledání cest a odpovědí byl věnován právě uplynulý kongres Evropského spolku chovatelů prasat v bavorském Landshutu. Mezi nejdůležitějšími diskutovanými otázkami byly změny struktury trhu související s šířením afrického moru prasat a požadavky přinášenými tlakem spotřebitelů na ochranu životního prostředí.

Vliv afrického moru prasat je poměrně jasný a dobře čitelný. Naprostá bezradnost vlád v jihovýchodní Asii a neschopnost zastavit šíření moru bude znamenat obrovský výpadek v produkci vepřového. Region s největší produkcí prasat na světě tak bude pro příští roky hladově hledat exportní zdroje. Hlavní otázkou pro Evropu tak je udržet AMP mimo chovy prasat. Jednání o regionalizaci totiž pomalu postupují a pokud se podaří udržet mor jen v populaci divočáků, nebude to zřejmě představovat problém pro export do Číny.

Otázka vlivu ochrany přírody je mnohem složitější. Spotřebitelé napříč EU zvyšují svůj tlak na snižování dopadů chovu pro životní prostředí. Zcela se přitom pomíjí skutečnost, že zemědělství, pomineme-li umělá hnojiva, pracuje výhradně s obnovitelnými zdroji. Emise oxidu uhličitého nebo amoniaku jsou tak produkty přirozených biologických procesů. Přitom je ale zemědělství srovnáváno s odvětvími, která spotřebovávají neobnovitelné zdroje. Do jaké míry omezí nebo zdraží snižování emisí ze zemědělství výrobu není jasné. Obchod je ale založen na tom, že vycházíte vstříc požadavkům zákazníků ať už jsou založeny na realitě nebo ne. Tento problém tak bude zemědělce sužovat čím dál tím více.

Zdroj: EPP