Kombajny vjely do polí

Na mnoha místech začala letos sklizeň už koncem června. Ve srovnání s loňskem jsou ale sklizené plochy v tomto okamžiku přibližně poloviční. Způsobilo to loňské extrémně horké počasí, ve kterém plodiny dozrávaly dřív. Momentálně je největší plocha sklizena u ozimého ječmene (sklizeno je 35,93 % ploch, v loňském roce 63,64 % ploch). Sklizeň ostatních obilovin je stále teprve na začátku.

Aktuální průměrný výnos obilovin podle šetření SZIF k 8. 7. 2019 činí 5,30 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2018 (výnos základních obilovin dle ČSÚ činil 5,17 t/ha) lze nicméně předpokládat, že výnosy budou pravděpodobně meziročně o něco vyšší. Odhady výnosu budou průběžně zpřesňovány s přibývajícím množstvím sklizených obilovin.

Podle posledního odhadu ČSÚ, vydaného k 4. 7. 2019, je očekávaná produkce základních obilovin ve výši 7 018,7 tis. tun s průměrným výnosem ve výši 5,52 t/ha. Úroda u základních obilovin by se podle tohoto odhadu měla zvýšit v porovnání s loňskou sklizní o 8,5 %.

Zdroj: Žňové zpravodajství MZe