Sklizňové zpravodajství

Intenzivnější pokračování žňových prací komplikovalo především počasí. Na lokální úrovni komplikovaly rychlejší postup bouřky a dešťové přeháňky, které zbrzdily v mnoha krajích celkový postup žní. Oproti minulému roku 2018 je ve třetím sklizňovém týdnu stále znatelný výrazně pomalejší průběh sklizňových prací. Sklizeno je 23,13 % ploch obilovin, zatímco loni to bylo již 45,43 %. Loňská sklizeň však byla neobvykle brzká a průběh té letošní tak v podstatě odpovídá běžnému stavu.

Momentálně je sklizeno celkem 293,8 tis. ha obilovin s objemem 1 587,4 tis. tun. Aktuální průměrný výnos základních obilovin podle šetření SZIF k 22. 7. 2019 činí 5,4 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2018 je aktuálně zjištěný výnos vyšší než výnos základních obilovin zjištěný ve stejném období minulého roku (5,27 t/ha).

Zdroj: MZe