Zelená nafta má konečně známá pravidla

Po dlouhém čekání na konečná pravidla pro vratku spotřební daně z paliv spotřebovaných v živočišné výrobě se chovatelé dočkali. Diskuse mezi MZe a Celní správou o tom, které činnosti jsou uznatelné skončily pro chovatele pozitivně.

Obecně je možno říci, že na veškerou manipulaci s materiály a zvířaty uvnitř podniku je možno nárokovat vratku, zatímco na nákup a dopravu materiálu a zvířat od dodavatele nebo k odběrateli ne. V praxi tedy nákup selat pro podnik a jejich dovezení do výkrmu vratce nepodléhá. Pokud však jde o přepravu selat z vlastní (třeba i vzdálené) reprodukční farmy, je možno zelenou naftu nárokovat.

Největší a nejdelší diskuse byly vedeny okolo vývozu kejdy na pole. Vzhledem k tomu, že rostlinná a živočišná výroba mají odlišnou sazbu vratky, bylo nutno jasně rozlišit, co patří pod ŽV a co naopak k rostlinné výrobě. Ve výsledku je možno do zelené nafty započítat vývozy, přepravy vedlejších produktů živočišné prvovýroby z areálu podniku a přímá aplikace na pole za předpokladu, že vše probíhá jako jedna operace. Pokud dochází po odvozu z farmy (před aplikací) k jakékoli překládce (na polním hnojišti, bioplynové stanici či jímky na tekutou kejdu), pak je do živočišné výroby možno započítat pouze přepravu právě do tohoto meziskladu.

Aby bylo zajištěno jednotné posuzování a pro chovatele jasné vodítko, vydala Celní správa seznam činností, které mohou být zahrnuty do vratky. http://www.schpcm.cz...

Zároveň je třeba upozornit, že je zelená nafta navázána na informace o stavech z centrální evidence. Je proto třeba vést tuto agendu velmi pečlivě a v souladu se zákonem. V opačném případě by se chovatel vystavoval nebezpečí, že mu nebude vratka přiznána.
Zdroj: MZe