Oxidy zinku budou zakázány

To, co se objevilo před časem jako předběžná informace, se naplnilo. Evropská komise odhlasovala zákaz užívání oxidu zinečnatého v krmivech ve vysokých dávkách (nad 150 ppm). Prozatím se chovatelé prasat nemusí děsit. Zároveň se zákazem byla schválena přechodná doba 5 let, po kterou bude možno ZnO používat tak, jako dosud.

Na druhou stranu pět let není přiliš dlouhá doba pro vyvinutí systémů, které by užití zinku nahradily. Především v době po odstavu je totiž velmi široce užíván a podle odhadů až 95% selat dostává dietu s obsahem ZnO nad 2000 ppm. Vědci a krmivářské společnosti pracují na alternativních možnostech. Jasné není jen to, zda bude pětiletá přechodná doba dostatečná.

Zástupci České repuliky byli proti tomuto plošnému řešení a navrhovali cílená opatření tam, kde je se zinkem problém. Rovněž navrhovali přechodnou dobu ve dvojnásobné délce. Rozhodnutí o zákazu podpořilo 83% zemí. Zdá se však, že se v celé EU najde jen velmi málo praktiků, kteří by ho podpořili. Politické rozhodnutí je tak na hony vzdáleno realitě života.
Zdroj: PigProgress