Komise útočí na zemědělský rozpočet

Společná zemědělská politika je nejnákladnější položkou evropského rozpočtu a Komise to chce v budoucnu změnit. O farmáře by se měly více starat členské země, zatímco EU by investovala do jiných oblastí. „Po roce 2020 už s námi nebude Británie, která byla čistým plátcem příspěvků, a každý rok tak budeme mít mezeru v rozpočtu ve výši 10 – 12 miliard eur,“ vysvětlil eurokomisař pro rozpočet EU Günther Oettinger.

Návrh na omezení financování zemědělství ze strany EU se zřejmě nebude líbit Francii, která je největším uživatelem zemědělských fondů. Zemědělcům by totiž měly více pomáhat finance z národních kas členských zemí. Nejvíce peněz míří k zemědělcům prostřednictvím přímých plateb. Až 30 % těchto financí je určeno na podporu zemědělských postupů, které jsou šetrné k životnímu prostředí (takzvaný „greening“ neboli „ozeleňování“).

COPA/COGECA, která na vrcholné evropské úrovni zastupuje zemědělce, je ostře proti plánu na snížení dotací. "Za poslední čtyři roky se průměrný příjem farmářů v EU snížil o 20 %, a pokud mají dále produkovat potraviny, potřebují podporu evropských financí." řekl její generální sekretář Pekka Pesonen. Dotace jsou náhradou za velmi nadstandardní podmínky, které musí evropští zemědělci, ve srovnání se svými konkurenty ze třetích zemí dodržovat.
Zdroj: Euractive.cz