Veterinární správa zpřísňuje podmínky v infikovaném území

Africký mor prasat se mezi divokými prasaty dál šíří, i když prostorově zůstává stále omezen na území přibližně 5 x 5 kilometrů. Počet nálezů pozitivních uhynulých prasat dosáhl již 30 kusů a další kadávery ještě nejsou vyšetřeny.

V zamořené oblasti vyhlásila státní veterinární správa nová přísnější pravidla. Po soupisu všech prasat (včetně těch záhumenkových) následuje vyhlášení pravidel, která musí chovatelé dodržovat:
a) bezpečné a spolehlivé vyloučení jakýkoliv kontaktů s divokými prasaty,
b) chov v ustájovacím místě bez výběhu,
c) nezkrmování zelené píce,
d) nepodestýlání slámou,
e) k ošetřovaní prasete používat výhradně vyčleněný pracovní oděv a pracovní obuv
Chovatelé, kteří tyto odmínky nejsou schopni dodržet musí svá prasata do 31.7. porazit.

Zároveň je připravován pokyn k intenzivnímu lovu divokých prasat v oblastech okolo zamořené oblasti, tak, aby se vytvořilo bezpečnostní pásmo. Veškeré infrormace včetně znění mimořádných veterinárních opatření najdete na stránkách SVS https://www.svscr.cz...
Zdroj: SVS