Problémy kolem novely veterinárního zákona snad končí

Na začátku září byla prezidentem republiky podepsána novela veterinárního zákona, která rozbouřila názory odborníků na obou stranách barikády. Povoluje totiž, aby léčiva, předepsaná veterinářem, aplikoval sám chovatel po absolvování odborné přípravy. Tato novela zákona bude nyní doplněna ještě prováděcí vyhláškou, která přesně vymezí rozsah této odborné přípravy a přesně popíše povinnosti chovatele.

Komora veterinárních lékařů využila příležitosti připomínkování vyhlášky k novému rozvíření hladiny a k dalšímu boji proti uplatnění tohoto principu. Vyhláška v návrhu stanovuje desetihodinové školení, po jehož absolvování budou chovatelé moci kontrolovat zdravotní stav vlastních zvířat a podávat léčiva předepsaná veterinárním lékařem.

Připomínkové řízení této vyhlášky již bylo skončeno. Stále ještě ale zůstávají některé sporné body. Po jejich vyřešení tak konečně legislativa bude v souladu s tím, co se již dávno v praxi (přinejmenším u prasat) dělá.

Zdroj: MZe