Od pololetí se produkce zvyšuje

Nabídka jatečných prasat v rámci celé EU je hlavním faktorem ovlivňujícím cenu. Letošní rok to ukazuje poměrně jasně. Podle údajů Evropské komise byl v průběhu prvního pololetí letošního roku objem porážek přibližně o dvě procenta nižší, než v roce předcházejícím. Mírně se však zvýšila porážková váha, takže produkce masa klesla jen o jedno procento. Nižší nabídka se projevila velmi dobrou cenou jatečných prasat, která se táhla celým prvním pololetím.

Posledním měsícem, ze kterého jsou k dispozici data, je červenec a zdá se, že jde o zlomový měsíc. V počtu poražených zvířat a v objemu vyprodukovaného masa je shodný s červencem roku 2016. Dílčí informace z některých zemí ukazují, že v následujících měsících již byla produkce, při meziročním srovnání, vyšší. Tento stav navíc zřejmě vydrží až do konce roku. Vysoká nabídka prasat tak bude s největší pravděpodobností znamenat, že ceny budou pod tlakem.

Zdroj: AHDB