Je možno žádat o dotace z 5. kola PRV

Již zítra se otevírá možnost žádat o dotace z pátého kola Programu rozvoje venkova. V jeho rámci je zahrnuta (mimo jiné) i výzva 4.1.1. Modernizace zemědělských podniků, jež je využívána k žádostem o investiční dotace do chovů prasat. Státní intervenční a zemědělský fond informoval, že již byla spuštěna možnost vygenerovat žádost o dotace prostřednictvím portálu farmáře, přes nějž bude možno žádost i podat.

Detailní návod na vygenerování a podání žádosti najdete v Pravidlech pro žadatele a je rovněž k dispozici na webových stránkách SZIF. Žádosti bude možno podávat od 10. října 2017 od 8 hodin do 30. října 2017 do 13 hodin. Plné znění informací SZIF najdete na https://www.szif.cz/...

Zdroj: SZIF