Příští rok nebude jednoduchý

Na základě výsledků sčítání prasat v EU z poloviny letošního roku se zdá, že produkce jatečných prasat bude, přinejmenším na začátku příštího roku, vyšší, než tomu bylo letos. V červnu bylo totiž hlášeno členskými zeměmi o 1,2% víc prasnic, než v roce předchozím. Rostoucí trend byl navíc zaznamenán i u zapuštěných prasniček (+2%). Od toho se odvíjejí odhady, které hovoří o nárůstu porážek v prvním pololetí o 1-1,5%. Zároveň s tím se snižuje odběr masa na čínský trh, takže situace bude poměrně komplikovaná.

Zpráva skupiny, která při Evropské komisi odhaduje vývoj cen, hovoří o tom, že průměrná evropská cena bude ve 4. čtvrtletí letošního roku 1,47 €/kg s tím, že pro nás nejdůležitější německá cena by se měla pohybovat okolo 1,48 €. V prvním čtvrtletí příštího roku je očekáván mírný pokles na 1,44€ (Německo 1,40 €) a následuje tradiční nárůst na průměrných 1,57 €/kg ve druhém čtvrtletí (Německo 1,60€). Pokud tento odhad bude správný, pak by sice ceny neměly dosahovat letošní výše, ale přesto by měly být na úrovni dovolující ekonomické fungování chovů.

Zdroj: Forecast group EC