Nová SZP se rýsuje

Evropská komise v netrpělivě očekávaném sdělení o evropském zemědělství a potravinářství po roce 2020 představila budoucí obrysy společné zemědělské politiky EU (SZP). Komise uznala, že univerzální řešení, která nabízela, nejsou vhodná pro všechny. Bude tedy a lepší, když o důležitých věcech budou rozhodovat orgány bližší samotným zemědělcům, tedy orgány národní. Musí to však být v souladu s cíli EU.

„Stávající systém bude nahrazen novým,“ shrnuje eurokomisař pro zemědělství Phil Hogan. Dosud určovala podrobné podmínky a pravidla pro rozdělování dotací mezi zemědělce především EU v rámci tzv. prvního pilíře. Přístup „shora dolů“ se ale vzhledem k rozmanitosti evropského zemědělství příliš neosvědčil.

Členské země tak dostanou větší volnost a budou moci samy rozhodovat o tom, jak zemědělské dotace nastaví. Brusel na ně přenese víc odpovědnosti. Naprostou volnost však země nedostanou. Unie určí konkrétní cíle, kterých budou muset země dosahovat a ty zase budou muset připravovat strategické plány. Pokud země nezvládne cíl splnit, přijde o finance. Komise si od nové SZP slibuje nejen větší flexibilitu pro členské země, ale hlavně jednoduchost.

Zatím však není jasné, jakou sumu bude moci EU mezi státy přerozdělit. Nejprve se totiž Unie musí dohodnout na víceletém finančním rámci, k čemuž by mělo dojít v květnu příštího roku.

Zdroj: EurActiv.cz