Mor prošel přes ohradníky

Státní veterinární správa eviduje první případy potvrzené nákazy africkým morem prasat v oblasti vně ohradníků v červené zóně zamořené oblasti na Zlínsku. Vyšetření nejprve 29. 12. 2017 potvrdilo nákazu u šesti kusů divokých prasat různých věkových kategorií a pohlaví nalezených v katastrálním území Lípa a 3. ledna také u lončáka nalezeného v katastrálním území Kudlov. Nalezené uhynulé kusy se nacházely zhruba 1,5 až 2,5 kilometrů za ohradníky, stále však v rámci červené zóny zamořené oblasti.

V katastrálních územích, kde byla nalezena uhynulá zvířata, se loví a testují všechna ulovená prasata. Bylo jich několik desítek a nebyl mezi nimi dosud žádný záchyt viru.

Protože nálezy zůstávají v červené zóně (ačkoli za ohradníky) nedojde k žádným okamžitým změnám, které by se týkaly chovů prasat. SVS však nařídí soupis všech zvířat chovaných v celém kraji. Tím míří především na drobnochovatele, kteří nejsou registrováni v centrální evidenci. Právě malé, záhumenkové chovy představují největší nebezpečí zavlečení moru do chovů. Veškerá dosud nařízená mimořádná veterinární opatření zůstávají v platnosti. Úřední veterinární lékaři situaci nadále monitorují. Nelze vyloučit, že po jejím vyhodnocení může dojít k určitým dílčím úpravám.

Zdroj: SVS