Zahraniční obchod stále v hluboké ztrátě

Česká republika má stále stejný problém - agrární dovozy se zvyšují rychleji a agrární vývozy to nestačí vykompenzovat. Zatímco v roce 1993 nám stačil dovoz za 31 mld. Kč, v roce 2017 agrární dovoz dosahuje na neuvěřitelnou částku ve výši 210 mld. Kč. Proti roku vzniku samostatné ČR se agrární dovoz zvýšil zhruba 6,5krát. Dramatické nárůsty agrárních dovozů znamenaly a znamenají omezování tuzemské zemědělské produkce, a to zvláště živočišné výroby.

Strukturu agrárního zahraničního obchodu se stále nedaří navzdory přijaté rozvojové strategii resortu MZe ČR zlepšovat. Vyvážíme hlavně suroviny (např. obiloviny, tabákové výrobky či syrové mléko), přičemž dovážíme výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Nejmarkantnější je to u masa, které tvoří téměř 80 % záporného agrárního salda ČR (dovážíme především vepřové maso, a to hlavně z Německa a Polska). Za leden až listopad 2017 byl do ČR dovezen rekordní objem masa za více než 26 mld. Kč, což je téměř čtyřnásobek toho, co bylo dovezeno v roce vstupu ČR do EU.

Zdroj: Zemědělský Svaz ČR