Polsko žaluje unii kvůli IPPC

Omezování emisí je celosvětově významným tématem. Má své nadšené příznivce i zaryté odpůrce. Nyní se boj obou těchto částí přenese před Evropský soudní dvůr. Polsko kritizuje Evropskou komisi za přijetí prováděcího rozhodnutí stanovujícího závěry o tzv. nejlepších dostupných technikách, a především zpřísnění limitů emisí. Polská vláda tvrdí, že při přijímání prováděcího rozhodnutí došlo k závažným věcným i procesním pochybením.

České Ministerstvo průmyslu a obchodu chtělo žalobu Polska podpořit a připojit se k ní jako takzvaný vedlejší účastník. Proti tomu se však postavily nevládní organizace a Ministerstvo životního prostředí. Vláda nakonec rozhodla, že se k žalobě nepřipojí.

IPPC se primárně vztahuje na průmyslové znečišťovatele. Zemědělství (resp. jeho část) byla pod tento zákon přesunuta jaksi "mimochodem". Přesto je dnes zemědělství sektorem, který má z hlediska počtu zařízení spadajících pod IPPC, největší zastoupení. Chovatelé musí na plnění enviromentálních požadavků vynakládat velké částky, které se potom promítají v rostoucích nákladech.

Nové limity pro znečišťování platí i pro zemědělské podniky. Momentálně však SCHP jedná o změně emisních faktorů pro jednotlivé kategorie zvířat. Ty by se měly, vzhledem k pokrokům v technologiích ustájení, krmení a genetice, snížit. Zpřísnění limitů by tak nemělo chovatele prasat ohrozit.

Zdroj: Euractive