Mor je stále v centru pozornosti

Ve vysoce rizikové oblasti vytyčené v okolí Zlína veterináři potvrdili africký mor prasat u 213 uhynulých, ulovených nebo odchycených divokých prasat. Mimo ohradníky se nemoc rozšířila na přelomu roku, osm uhynulých divočáků, u nichž se objevila, bylo nalezeno 1,5 až 2,5 kilometru od nich.

Přesto Evropská unie, na základě české žádosti, schválila zmenšení zamořené oblasti. Ta se od 1. února sníží zhruba na 40 procent okresu Zlín. Zahrne především jeho severní část. Uvolnění bude znamenat, že se oba komerční chovy, které dosud byly v zamořené oblasti, dostanou mimo ni. Měly by tedy zmizet jejich starosti s prodejem jatečných prasat.

Ministr zemědělství v pondělí avizoval, že má ministerstvo pro zemědělce připraveny refundace finančních nákladů a ztrát, které se objevily v souvislosti s africkým morem prasat. U velkochovatelů by škoda podle něj měla do konce ledna činit do 2,5 milionu Kč.

I přes zmenšení zamořené oblasti je mor stále velkým nebezpečím pro celou EU. V ČR se sice podařilo šíření viru zastavit, ale hrozby stále rostou. V Polsku se nemoc odpoutala od hranic a dostala se do blízkosti Varšavy a na Ukrajině byl minulý týden diagnostikován pozitivní divočák těsně u hranic s Maďarskem a Rumunskem. Od slovenské hranice ho dělilo přibližně 20 kilometrů.

Zdroj: MZe a OIE