Seminář k novému dotačnímu titulu na welfare prasat

Již za několik dní bude spuštěn příjem předběžných žádostí na nový dotační titul 20.C. který je věnován dobrým životním podmínkám prasat. Na rozdíl od podobného programu, který funguje již několik let v rámci PRV a jednotné žádosti, bude dotace kompletně financována z národních zdrojů. Vzhledem ke snaze spustit program co nejdříve, budou předběžné žádosti podávány již od 12. do 28. února a dotační období potom začne 1.března a bude trvat do 30.září letošního roku. Chovatelé se tak mohou těšit alespoň na částečnou výplatu již letos.

Aby byly chovatelé co nejdetailněji informováni, připravil Svaz chovatelů prasat, ve spolupráci s MZe, semináře, které celý dotační program představí. První z nich se bude konat již 13 února v hotelu Žebětínský dvůr v Brně, druhý bude následovat 21. února v hotelu Na Farmě v Žehuni.

Na semináři se chovatelé dozvědí, jaké povinnosti, musí dodržovat v případě, že hodlají dotaci čerpat. Zároveň budou vysvětleny požadavky na evidenci i způsob podávání žádosti. Na stránkách SCHP najdete on-line registraci na oba semináře http://www.schpcm.cz.... Z kapacitních důvodů je registrace nutná!

-JS-