Kurz pro PRV na rok 2018 byl zveřejněn

Směnný kurz nehraje roli jen při stanovování naší (jaké??) ceny. Nemalý vliv má i v dotační oblasti. Sazby všech dotačních programů spadající pod PRV jsou vyhlašovány v eurech a každoročně je vyhlašován směnný kurz, kterým jsou přepočítávány. Pro letošní rok byl kurz (na základě kurzu platného na počátku roku) nastaven na 25,535 Kč/€. Proti kurzu, který platil v loňském roce je přibližně o 1,5 Kč nižší.

V průběhu dubna bude otevřeno další kolo výzev z Programu rozvoje venkova. V tomto jarním kole však není zahrnuto opatření 4.1.1., které obvykle nejvíce zajímá chovatele prasat. Ministerstvo zemědělství připravuje pro veřejnost tři semináře k podmínkám pro podání žádostí o dotaci na projektová opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 v rámci 6. kola příjmu žádostí. Semináře proběhnou v následujících termínech:
20. února 2018 – Brno
22. února 2018 – Plzeň
1. března 2018 – Hradec Králové

Zdroj: SZIF