Podle statistiků se počet prasat zvýšil

Český statistický úřad zveřejnil informace o výsledcích chovu prasat v roce 2017. Možná překvapivě je uváděno, že ve srovnání s rokem 2016? se počet prasat i prasnic mírně zvýšil. Počet prasnic stoupl o 3,6% a velmi podobně rostl počet všech registrovaných prasat (+3,5%). Stavy tak dosahují 94 tis. prasnic a 1,53 mil. prasat celkem. Projevují se tak dva roky, kdy se chov prasat konečně vymanil z ekonomických ztrát.

Další významný pokrok zaznamenala i reprodukce. Podle údajů ČSÚ bylo loni na každou prasnici narozeno 31,2 selte (+1,1) a dochováno 27,9 selte (+1 sele).

V kontrastu k těmto pozitivním informacím je vývoj porážek, o kterém bylo informováno v minulém vydání Vepřovinek. Produkce vepřového masa totiž klesla o 5 %. Pokud byl mírný růst stavů efektem období bez ztrát, je otázkou, jak se projeví poslední půl rok, kdy se chovatelé opět vracejí do červených čísel.

Detailní informace naleznete na https://www.czso.cz/...

Zdroj: ČSÚ