Poslední volná místa na seminářích

Již v úterý 13.2. se bude konat první ze seminářů věnovaných novému dotačnímu programu na welfare prasat. Aby chovatelé netápali při podávání předběžných žádostí, ani při vlastním realizování všech opatření, které jsou s tímto titulem spojeny budou na seminářích přednášeny veškeré podmínky zástupci MZe, kteří jsou garanty celého dotačního titulu. Druhý seminář se bude konat 21.2. a je již plně obsazen. Doporučujeme proto zájemcům o dotační titul, aby se co nejrychleji registrovali na seminář v Brně. Je možné to provést on-line na stránce: http://www.schpcm.cz....

Protože již v pondělí začíná období, v němž je nutno podávat předběžné žádosti, zveřejnilo MZe na svých stránkách jak předběžnou žádost, tak výňatek ze zásad, který se týká dotačního titulu 20.C. Zásady již byly schváleny vedením ministerstva. Všechny potřebné materiály najdete na http://eagri.cz/publ....

-JS-