Dánský program v zásadních problémech

Na konci loňského roku se DanAvl, oficiální plemenná kniha prasat a hlavní dodavatel dánské genetiky v rozhodl změnit strukturu a po několika letech se vrátit k názvu DanBred. Nezanedbatelná část chovatelů se ale rozhodla, že nové podmínky nechtějí přijmout a rozvázala s DanAvl smlouvy. Okolo společnosti Breeders of Denmark (BoD) se rychle zformovala skupina, která hodlá stejně jako DanBred dál fungovat jako prodejce plemenných prasat. Je v ní sdruženo 42 % chovatelů z nichž někteří jsou velmi dobře známí a dlouhodobě patřili mezi nejlepší v Dánsku.

Všichni chovatelé v odloučené skupině dál pokračují ve šlechtění stejným způsobem, jako v době, kdy byly členy programu DanAvl. Chtějí ale mít možnost uplatňovat svoje práva majitelů, což jim smlouva s DanAvl, podle jejich vyjádření, neumožňovala.

Situace v Dánsku je v tomto okamžiku velmi nepřehledná a v běhu je několik soudních pří. Zároveň je komplikované kance zakoupené od BoD zapsat do státního registru, protože DanAvl odmítá vydávat potvrzení o původu. Bitva uvnitř Dánska zřejmě přinese odběratelům nižší ceny díky konkurenci. Na druhé straně je otázka, jestli budou obě společnosti schopny zrealizovat stejně dobrý genetický pokrok, jako v minulosti.

Za zmínku stojí fakt, že již v minulosti byly v této oblasti řešeny problémy. Již před několika lety byl DanAvl donucen soudem narovnat podmínky, které diskriminovaly některé prodejce. Zřejmě ne náhodou mezi nimi byla i společnost Breeders of Denmark.

Zdroj: ThePigSite