Zásady pro dotace byly konečně zveřejněny

Zásady pro dotace jsou pro zemědělce jedním ze stěžejních dokumentů. Každoročně definují podmínky, které musí chovatelé plnit, aby mohli žádat o podpory ze státního rozpočtu. Konečná verze tohoto dokumentu byla konečně podepsána ministrem a zveřejněna na webu MZe (http://eagri.cz/publ...). V zásadách jsou popsány všechny dotační programy vyplácené z národního rozpočtu.

Hlavní, a prakticky jedinou změnou pro chovatele prasat, je vytvoření nového dotačního titulu na welfare prasat (20.C.). Pro potenciální žadatele byl připraven manuál, který přehledně zpracovává všechny požadavky na žadatele, náležitosti žádosti i požadavků na evidenci :http://eagri.cz/publ.... Důležité je, že v případě této žádosti je třeba podávat předběžnou žádost, která musí být doručena na SZIF nejpozději 28. února 2018.

V ostatních dotačních titulech, které se týkají chovu prasat nedošlo k žádným změnám.

Zdroj: MZe