Poslední možnost podat předběžnou žádost

Do poloviny příštího týdne (28.2.) mají ještě chovatelé možnost podat předběžnou žádost o dotace z nove schváleného programu 20.C. - welfare prasat. Ačkoli stavy v předběžné žádosti uvedené jsou jen orientační a mohou být v konečné žádosti změněny (směrem nahoru i dolů), je nutné předběžnou žádost podat. Bez ní není možno v říjnu podávat konečnou žádost o dotaci.

Totéž se týká jednotlivých dílčích podprogarmů. Pokud se k nim chovatel v předběžné žádosti nepřihlásí, nebude na ně moci žádat. Opačný případ, kdy chovatel vyznačí v předběžné žádosti zájem o podprogram a nakonec o něj nežádá není nijak sankcionován.

Předběžná žádost je součástí zásad pro dotace, které najdete na webu MZe (http://eagri.cz/publ...) nebo na stránkách Svazu věnovaných dotacím http://www.schpcm.cz....

Zdroj: SCHP