Ministerstvo upřesnilo některá opatření v rámci dotací na welfare

Od 1.3. běží období, v němž musí chovatelé dodržovat pravidla nového dotačního titulu, pokud chtějí v říjnu žádat o dotaci. Tak, jako u každého nového dotačního programu, objevují se i tady některé nejasnosti a upřesnění. Situace se velmi rychle mění a doporučujeme všem zájemcům o tuto dotaci velmi pečlivě sledovat webové stránky Svazu.

Jednou ze změn proti výkladu, který byl přednesen na seminářích, které organizoval Svaz chovatelů prasat, je úprava pravidel u šetrné kastrace. Podle znění dotačního titulu musí chovatel zajistit anestezii, anelgezii a protizánětlivoOd prvního března běží období, v němž musí chovatelé dodržovat pravidla nového dotačního titulu, pokud chtějí v říjnu žádat o dotaci. Tak, jako u každého nového dotačního programu, objevují se i tady některé nejasnosti a upřesnění. Situace se velmi rychle mění a doporučujeme všem zájemcům o tuto dotaci velmi pečlivě sledovat webové stránky Svazu.

Jednou ze změn proti výkladu, který byl přednesen na seminářích, které organizoval Svaz chovatelů prasat, je úprava pravidel u šetrné kastrace. Podle znění dotačního titulu musí chovatel zajistit anestezii, analgezii a protizánětlivou léčbu. Zatímco dříve byl výklad takový, že je třeba užít tři oddělené preparáty. MZe, po diskusích s odborníky, dospělo k závěru, že je možno použít léky spojující více účinků. Typickým užitím tak může být lokální anestezie a následně podávání léčiv s protizánětlivými a analgetickými účinky.

Druhým upřesněním výkladu dotačního titulu je možnost využití odvodněné plochy v podprogramu zajišťujícím nezaroštovanou plochu u selat v předvýkrmu. V tomto případě je za pevnou plochu považována i plocha odvodněná - tedy plocha, která obsahuje otvory nebo štěrbiny pro odvodnění. Ty ale nesmí překročit 10 % z celkové plochy.

-JS-