Rychlý růst ceny se zastavil

Rychlý růst cen byl zastaven razantním obratem. Pět týdnů v kuse stoupala cena přinejmenším o 5 centů. Tak rychlá změna velmi často vyvolává v okamžiku změny trendu i silný protitlak. Vyhlášená cena příští středu ukáže, zda a na jaké úrovni se trh stabilizuje. Nabídka jatečných prasat v Německu stále zůstává pod loňskou úrovní. Rozhodující tak bude poptávka ze strany jatek.

Ve zbytku Evropy dál panovala v uplynulých sedmi dnech pozitivní nálada. Ve všech produkčně významných zemích se cena zvýšila přibližně o tři centy. Tentokrát se růst cen dostal i do většiny zemí východní Evropy a tak zůstala jediná země s klesajícími cenami - Maďarsko.

Další korunový posun znamená, že v minulém týdnu dostávali chovatelé za jatečná prasata v průměru 35,48 Kč/kg. Tím se dostáváme prakticky na stejnou úroveň, kde se nacházela cena na začátku roku. Na rozdíl od západní Evropy je růst cen u nás mnohem liknavější. Zatímco v Německu cena proti konci ledna stoupla (po poklesu z tohoto týdne) o 19 centů (4,8 Kč), u nás jsou to jen 2 Kč. Znamená to, že po krátké době, kdy byla naše cena nad průměrem EU, propadáme zase hluboko pod průměr.

Pro příští týden navíc cena u nás zůstane na všech jatkách beze změn. Vyhlášená cena tak bude v rozmezí 36 a 37 Kč/kg.

-JS-