Domácí porážky musí být evidovány

Jedním z největších nebezpečí šíření afrického moru prasat představuje člověk a jím převážené potraviny. V tomto kontextu ještě mnohem důležitější jsou malé záhumenkové chovy a domácí porážky. V České republice je tento fenomén jen velmi okrajový, ale přesto je mu věnována velká pozornost. Ve Zlínském kraji již byly podobné chovy a domácí porážky zakázány a nyní veterinární správa zpřísňuje dohled i ve zbytku země.

Nedochází k zákazu domácích porážek, ale ke zpřísnění evidence. Chovatel, který prodá prase k domácí porážce, musí vést evidenci o tom, kam a kdy bylo takové zvíře prodáno, kdo ho dopravoval. Plné znění mimořádného veterinárního opatření najdete na http://eagri.cz/publ....

Podobná opatření, která by měla zvýšit biologickou bezpečnost, jsou přijímána ve všech členských státech EU - dokonce i v zemích, kde se zatím AMP nevyskytl.

Zdroj: SVS