Rok 2018 bude komplikovaný

Chovatelé prasat se zřejmě budou muset smířit s tím, že ceny budou v letošním roce výrazně nižší, než byly loni - tak zní předpověď skupiny expertů, kteří odhadovali vývoj v EU pro nejbližší tři čtvrtletí. Základem negativních odhadů jsou zvyšující se stavy prasat v EU. Podle sčítání v prosinci byl prakticky ve všech kategoriích prasat zaznamenán nárůst. Prasat ve výkrmu, tedy zvířat, která budou porážena v průběhu nejbližších měsíců, přibylo ve srovnání s loňským rokem o 4,5 % a počet prasnic, který rozhoduje o dlouhodobější produkci, vzrostl o necelá dvě procenta. Dá se tedy předpokládat, že v letošním roce, bude nabídka jatečných prasat vyšší, než v tom loňském.

Zároveň mírně klesá domácí spotřeba vepřového masa v EU a jen velmi mírně se zvyšuje export do třetích zemí s tím, že není příliš velký předpoklad dalšího růstu. Na základě toho byl odhadnut vývoj pro zbytek roku. Ve druhém čtvrtletí by se měly ceny v průměru pohybovat okolo 1,52€/kg JUT za studena a pro další tři měsíce mírně narůst na 1,55 eura. V závěru roku je očekáván tradiční sestup na 1,39€/kg. Pokud se odhad ukáže jako správný, znamenalo by to přibližně desetiprocentní snížení cen.

Zdroj: FWG EC