Chovatelé mohou podávat jednotnou žádost

Dotace na welfare z programu rozvoje venkova se už zabydlely v dotačním kalendáři většiny chovatelů prasat. Připomínat proto nutnost podat do 15. května jednotnou žádost snad již není potřeba. Přesto upozorňujeme, že již téměř dva týdny (od 9. dubna) je možno tuto žádost o dotace podávat.

Z pohledů chovatelů prasat od loňska došlo prakticky k jediné významnější změně - ruší se podmínka aktivního zemědělce. Nebude tak nutno řešit provozování vyloučených činností. Bližší informace o všech změnách jsou uvedeny v Příručce pro žadatele 2018, která je k dispozici na webových stránkách https://www.szif.cz/....

Formulář jednotné žádosti lze podat elektronickou cestou, osobně nebo poštou. Doporučujeme žadatelům elektronické podání přes Portál farmáře, což je nejjednodušší způsob.

Zdroj: SZIF