Soběstačnost opět klesla

Ačkoli stavy prasat na konci loňského roku mírně stouply, výroba vepřového masa za rok 2017 opět poklesla. Podle závěrů ČSÚ bylo vyrobeno 296 tis. tun. To je o 14 tisíc tun méně (5%) než v předcházejícím roce. Jediným pozitivem je, že už od roku 2012 se produkce stále pohybuje těsně okolo hranice 300 tis. tun. Za pět let tedy k výraznějšímu poklesu nedošlo.

I tento poměrně malý pokles však znamená, že se naše bilance vepřového masa dál zhoršila. Dovozy totiž zůstaly prakticky beze změny a soběstačnost tak dosahuje necelých 52 %.

Pozitivem v zahraničním obchodu je pokračující pokles dovozu selat ze zahraničí. Zatímco v roce 2012 bylo dovezeno téměř půl milionu selat, loni se již dovoz snížil pod úroveň 200 tisíc selat. Vzhledem k tomu, že stavy prasnic za tu dobu naopak mírně klesly, je třeba připsat tuto snižující se potřebu dovozu na vrub rychle stoupající plodnosti zvířat.

Zdroj: Komoditní karty MZe