Výklad dotací na welfare se dál zpřesňuje

Tak jako každý dotační titul, i ten na welfare prasat z národních zdrojů trpí některými novorozeneckými chorobami. Ačkoli je manuál, který je možné najít na stránce http://eagri.cz/publ..., takřka vyčerpávající, najdou se otázky, na které nedává jasnou odpověď.

Tak je tomu i v případě podprogramu na nepřetržitou péči na porodnách, kde je uvedeno, že chovatel by měl mít alespoň jednoho ošetřovatele na každých 750 prasnic. Není ale uvedeno, zda na 750 prasnic v porodně, nebo celkového stavu v podniku.

Garant dotačního programu upřesnil, že rozhodující je počet prasnic na porodnách. Chovatel, který chce upltňovat nárok na dotaci z tohoto podprogramu tak musí mít na každých 750 prasnic na porodně nepřetržitě přinejmenším jednoho ošetřovatele.

-JS-