Potraviny jsou bezpečné

Státní veterinární správa, která mimo jiné kontroluje výskyt nepovolených látek v potravinách, informovala o tom, že zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu od českých producentů je i nadále velmi příznivá. To je dokumentováno výsledky vyšetření, která byla provedena v průběhu celého roku 2017.

V rámci monitoringu reziduí bylo provedeno více než 74 tisíc vyšetření a jen u 0,11 % z nich byl zjištěn nějaký problém. V tomto celkovém počtu jsou však zahrnuty i dovezené potraviny, vyšetření krmiv, nebo vyšetření lovné zvěře. Soustředíme-li se na potraviny živočišného původu, byly nalezeny pouze dva vzorky s nadlimitním obsahem některé nepovolené látky. To představuje 0,02 %.

U hospodářských zvířat bylo prováděno vyšetření ve svalu, ledvinách a játrech. Celkem bylo provedeno 55 tisíc vyšetření a jen u 37 z nich byl zjištěn nějaký nedostatek.

Zdroj: SVS ČR