Další evropská země hlásí mor

Africký mor prasat předvedl opět jeden ze svých "skoků" a zasáhl sedmou zemi EU a to Maďarsko. Již několikrát se objevily nepotvrzené fámy o tom, že v Maďarsku virus koluje. Tentokrát je však zpráva potvrzena veterinárními úřady. Od roku 2016 přitom tato země kontroluje divoká prasata v oblastech sousedících s Ukrajinou. Virus ale tuto zónu přeskočil a objevil se rovnou ve vnitrozemí. Divočák byl nalezen blízko města Gyöngyös, které je vzdáleno 70 kilometrů od Budapeště a jen 40 kilometrů od jižních hranic Slovenska.

Vzhledem k tomu, že virus opět překonal od nejbližšího ohniska velkou vzdálenost, předpokládají úřady, že byl přenos zprostředkován, tak jako v našem případě, vyhozenými zbytky jídla. Prozatím bylo nalezeno jen jedno uhynulé zvíře, ale situace je pro udržení nemoci na malém prostoru velmi nepříznivá. Bezprostředně vedle města totiž začíná hornatý lesní komplex o rozměrech 35x16 kilometrů, který je jen velmi řídce obydlen.

Zdroj: OIE